Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Hemtjänst/Trygg hemgång
Foto: Mostphotos

Trygg hemgång

Ett stöd vid hemkomst efter vård på sjukhus eller korttidsboende.

Trygg hemgång innebär att det finns personal som tar emot dig vid hemkomsten och som ser till att du har mat i kylen, mediciner och hjälpmedel. Hur länge vi stannar vid besöken, hur ofta vi kommer och när besöken upphör beror på vilket stöd och rehabilitering du behöver.

Målet med Trygg hemgång är att

  • skapa trygghet och hjälp till självständig­het i det egna hemmet
  • minska risken för återinskrivning till sjukhus
  • stödja anhöriga.

Vem kan beviljas Trygg hemgång?

  • Om du efter vård på sjukhus eller korttidsboende bedöms vara i behov av omvårdnads­insatser i hemmet och där det är svårt att i förväg bedöma vilka behov som behövs.
  • Om du eller dina anhöriga känner stor osäkerhet och oro inför din hemgång.

Vad händer sen?

När du har varit hemma en tid med stöd av teamet från Trygg hemgång hålls det inom två veckor en ny vårdplanering. Om du då bedöms ha fortsatt behov av vård och omsorg erbjuds du stöd av ordinarie hemtjänst och eventuell hälso- och sjukvårds­personal.

Sidan granskad 11 juni 2019 Kommentera sidan