Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Hemtjänst/Inköpsteam

Inköpsteam

Allmän information

Samarbete är inlett mellan Mörbylånga kommun och ICA kvantum i Färjestaden gällande plock och pack utav dagligvaror, med planerad start i början av 2019. Inköpsteamet, som består utav leverantörer och samordnare samt planerare, kommer att planera och samordna samt hämta och leverera dessa varor till omsorgstagare med serviceinsatens handling i hemtjänsten. Inledningsvis ingår inte Degerhamns hemtjänstområde som för tillfället har ett fungerande samarbete. Hemtjänstpersonal är behjälplig med inköpslistan, samma person som har fixartjänsten kommer vara den som levererar för att upprätthålla en känsla av trygghet samt stabilitet. Kylbil används för att säkerställa varornas skick vid leveransen och leverantören kommer uppvisa Siths-kort för legitimering.

Praktisk information

• Det måste finnas ett aktivt ICA-kort, handlingen sker via appen i plattan (som personal har med sig) tillsammans med personalen ifrån hemtjänsten.
• Omsorgstagaren beslutar om betalningssätt, ex VISA/Mastercard eller faktura. Uppgifterna läggs in en gång och behöver inte anges vid varje tillfälle, vilket betyder att personalen inte behöver ha tillgång till koder eller bankkort.
• När det finns ett beslut om serviceinsats handling och förberedelser gjorda för att du ska kunna börja handla kommer du få en tid för när du gör beställningen samt när det levereras till dig, vilket styrs av vart du bor.
• Personalen som är med vid beställningen kommer ha en lathund som underlättar för dig att följa för hur handlingen praktiskt går till.
• Leverantören kommer att behöva gå in och lämna varor även om omsorgstagaren inte är hemma, det kommer iså fall att dokumenteras och meddelas till hemtjänstpersonalen.
• Frysvaror som behöver ompacketeras till mindre paket läggs i kylskåp och tas omhand av omsorgstagare eller hemtjänstpersonal, annat kan läggas i frysskåp. Leverantören meddelar hemtjänstpersonal om något ska tas omhand senare utav dem.
• Information kring vart kylskåp och frysar finns hos enskilda måste komma med i planeringen för att de enkelt ska hittas vid leverans. Informationen hänvisas till samordnare ifrån hemtjänstpersonalen.

Riktad information

Du som har serviceinsatsen handling idag får information hem till dig i brev (gäller inte dig som tillhör Degerhamns eller Grönhögens hemtjänstgrupp då det nu finns ett fungerande samarbete). Du får även information genom hemtjänstpersonalen som är de som kommer vara ett stöd i din beställning. Du som idag inte har hemtjänst och vill veta mer, eller du som ansöker om insatsen eller annat stöd kommer få informationen ifrån biståndshandläggaren.

Sidan uppdaterad 13 maj 2019 Kommentera sidan