Projekt Behovsanpassad hemtjänst

Under hösten 2021 startar social omsorg ett pilotprojekt som siktar på att skapa en mer personcentrerad vård för brukaren och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Bakgrunden till projektet är att medarbetare och chefer i hemtjänsten har signalerat att det finns ett behov av att organisera hemtjänsten på ett annat sätt än idag. Detta behövs för att kunna möta brukarnas behov i en större utsträckning men även för att bli mer resurseffektiva och skapa en mer hållbar arbetsmiljö.

Unikt pilotprojekt för kommunen

Istället för att göra en omorganisering på ett mer traditionellt sätt testar social omsorg ett nytt arbetssätt. Personal studerar organisationen och intervjuar brukarna innan det görs ett nytt förslag på hur arbetet ska läggas upp.

Detta sker i en arbetsgrupp som består av 11 undersköterskor, en enhetschef, utvecklingschef och en konsult. Arbetsgruppen studerar hemtjänstgruppen Färjestaden söder.

Efter att alla brukare i hemtjänstgruppen har intervjuats kommer arbetsgruppen att börja testa hur man skulle kunna arbeta annorlunda. Då kommer man efterhand arbeta ute hos brukarna i hemtjänstgruppen. Målet är att hitta en hållbar modell som gruppen kan fortsätta arbeta med. Förhoppningen är även att andra grupper i kommunen som vill ska ha möjlighet att arbeta efter modellen. 

Följ projektet

Är du nyfiken på hur det går under projektets gång? På Facebooksidan Hemtjänst i Färjestaden med omnejd läggs det löpande ut information under #behovsanpassadhemtjänstmörbylångakommun

Sidan uppdaterad 27 oktober 2021 Kommentera sidan