Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Hemtjänst

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få hjälp med sådant som du har svårt att klara av själv. Det kan vara städning, tvätt, matinköp, enklare matlagning eller personlig omvårdnad. Du kan också få ett trygghetslarm installerat för att kunna tillkalla hjälp vid akuta situationer.

Omfattningen av stödet kan variera mellan några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag. Dina behov prövas av biståndshandläggaren som sedan fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsbedömd och att insatserna ser olika ut för varje person.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutet som skickas hem till dig.

Avgiften som du betalar för dina insatser är beroende av din inkomst.

Förenklad biståndsbedömning för dig som är 80 år och äldre

Är du 80 år och äldre och enbart behöver hjälp med serviceinsatser kan du ansöka om hjälp via förenklad biståndsbedömning. Som serviceinsatser räknas städning, tvätt, inköp, promenader och trygghetslarm. Omfattningen är högst 8 timmar per månad.

Vid en förenklad behovsbedömning görs inga hembesök utan biståndshandläggaren fattar sitt beslut utifrån den information som framkommer på ansökningsblanketten. Du och utföraren kommer sedan överens om när och hur hjälpen ska utföras. Du måste själv kunna bedöma ditt behov och vara delaktig i planeringen av stödet.

Avgiften som du betalar för dina insatser är beroende av din inkomst.

Sidan uppdaterad 16 maj 2019 Kommentera sidan