Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg

Äldreomsorg

Du som är äldre ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Du ska kunna bo kvar hemma i närheten av den miljö där du känner dig trygg.

Kommunen ska tillhandahålla den hjälp du behöver för att bibehålla funktioner och livskvalitet. De hjälpinsatser som ges är till största delen lagreglerade och styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso– och sjukvårdslagen (HSL).

På de här sidorna hittar du information om vilken hjälp du kan få. Här finns också information om olika aktiviteter och mötesplatser som kommunen eller frivilliga anordnar.

Sidan uppdaterad 17 maj 2019 Kommentera sidan