Du är här: Start/Start/Nyheter/Nya anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli

Nya anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli

Från och med idag, den 15 juli, ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram utan flera restriktioner kvarstår. Fortsatt är det även mycket viktigt att undvika trängsel och följa de allmänna råden.

Sedan de anpassningar av restriktionerna som gjordes den 1 juli har antalet smittade personer och vårdade för covid-19 fortsatt att minska. Fler har även blivit vaccinerade. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att det från och med den 15 juli är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna i enlighet med det förslag för nivå 2.

Viktigt att följa de allmänna råden

Individer bör även i fortsättningen stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är fortsatt särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

– Det är positivt att vi kan lätta på restriktionerna ännu mer, men umgås gärna utomhus så mycket som möjligt i sommar och tänk på att fortsätta hålla avstånd till andra och att undvika trängsel, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Förändringar som gäller från och med 15 juli

För mer information om anpassningar av åtgärder mot spridning av covid-19, besök Folkhälsomyndighetens webbplats

Dessa förändringar gäller från och med 15 juli: 

Långväga kollektivtrafik

De aktörer som organiserar långväga kollektivtrafik ta emot passagerare med full kapacitet.

För passagerare gäller det att vara fortsatt försiktig och vaksam. Res inte om du upplever symptom eller känner dig sjuk. Då bör du stanna hemma, isolera dig och testa dig för covid-19. Att hålla avstånd är även fortsättningsvis en viktig faktor för att undvika att smitta och bli smittad.

Sällskap på allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar

 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer.
 • Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap. Det gäller både inomhus och utomhus.

Reglering av kvadratmeter

 • Reglerna för visst antal kvadratmeter per person i en verksamhets lokal eller område utomhus tas bort.
 • Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort.
 • Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.
 • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

Det är fortsatt viktigt att verksamheter vidtar åtgärder för att undvika trängsel. Även om kravet att beräkna maxantal i lokaler baserat på kvadratmeter tas bort så behöver verksamheterna begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Läs mer om restriktioner som kvarstår och vad det innebär för verksamheter.

Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs

Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platser där trängsel kan uppstå. Detta har varit ett verktyg för kommuner att använda för att begränsa trängsel på en plats dit allmänheten har tillträde. Detta kan vara exempelvis en park, en badstrand eller en parkeringsplats, och som kan leda till ytterligare smittspridning i ett läge där smittspridningen är hög.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Det är fortsatt viktigt att du följer de allmänna råden efter 1 juli:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och testa dig vid symtom.
 • Umgås utomhus och i mindre grupper.
 • Undvik att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under längre tid.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta.

Läs hela Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Sidan uppdaterad 15 juli 2021 Kommentera sidan