Du är här: Start/Start/Nyheter/Nya LAS-regler från och med 1 oktober

Nya LAS-regler från och med 1 oktober

Den 1 oktober 2022 får Sverige nya LAS-regler (LAS = Lagen om anställningsskydd). Förändringen innebär att anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA) ersätts med anställningsformen särskild visstidsanställning (SÄV). Detta påverkar i dagsläget främst timavlönade medarbetare i Mörbylånga kommun.

Timavlönad i Mörbylånga kommun

Du som är timavlönad medarbetare med anställningsformen AVA intermittent behåller ditt nuvarande avtal fram till tom-datumet som står på ditt anställningsavtal. Om du fortsätter att arbeta som timavlönad efter att din AVA löpt ut kommer en ny anställning att skrivas, med anställningsformen SÄV intermittent.

En anställning blir två

Som timavlönad medarbetare kommer du förutom ditt nuvarande anställningsavtal att få ett nytt anställningsavtal med anställningsformen Vikariat intermittent (VIK). Detta för att kunna göra skillnad på om du som medarbetare ersätter annan medarbetares frånvaro (VIK) eller går in vid ökat behov (SÄV).

Hantering vid bokningar kommer alltså ske enligt nedan:

SÄV – när du går in och jobbar vid ökat behov, exempelvis arbetsbelastning, förstärkning.

VIK – när du går in och täcker för annan medarbetares frånvaro.

Detta behöver du som timavlönad medarbetare göra

Ovanstående innebär att det inom kort kommer att skrivas ett nytt anställningsavtal till dig med anställningsformen "Vikariat intermittent". Anställningsavtalet kommer att skickas till dig via e-post, för din signering via Bank-ID. Kontrollera att avtalet är korrekt och signera det så snart du kan.

Vid frågor, vänd dig till din chef.

Läs mer om de nya LAS-reglerna här

Sidan uppdaterad 19 september 2022 Kommentera sidan