Du är här: Start/Start/Nyheter/Glöm inte att svara på den årliga medborgarundersökningen

Glöm inte att svara på den årliga medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning ger invånare möjligheten att tycka till om Mörbylånga kommun. Ett antal slumpvis utvalda kommuninvånare har fått en enkät hemskickad till sig. Kom ihåg att enkäten måste skickas in senast den 3 november digitalt och 29 oktober per post!

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. Undersökningen ger en inblick i hur servicen fungerar utifrån invånarnas perspektiv och en vägledning i kommunens arbete. Ju fler som svarar på enkäten desto mer användbart blir resultatet. En andra och sista påminnelse har skickats till dig som ingår i urvalsgruppen.

– Vi är väldigt måna om många enkätsvar. Det är värdefull information för kommunens utvecklingsarbete eftersom att svaren hjälper oss att identifiera vad som är bra och vad vi behöver arbeta mer med utifrån medborgarnas behov, säger Ann Willsund, kommundirektör.

Nytt för i år

I årets omgång deltar 161 kommuner och totalt kommer 209 079 personer ingå i urvalet. Detta är nytt rekord för medborgarundersökningen! Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta. De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Sista svarsdag

Svaren ska vara SCB tillhanda den 3 november. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november, kl. 12.00.

Fakta om medborgarundersökningen

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Mörbylånga kommun ser inte några enskilda enkätsvar, endast det samlade resultatet.

Resultaten presenteras i december.

Sidan uppdaterad 26 augusti 2021 Kommentera sidan