Du är här: Start/Start/Nyheter/Manifestera i orange den 25 november!

Manifestera i orange den 25 november!

Den 25 november är det Orange Day - dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Visa att du bryr dig, ta på dig något i orange!

En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser.

Vad är Orange Day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Ett Kalmar län fritt från våld

Syftet med kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. I Kalmar län samlas aktiviteter och initiativ som sker runtom i länet under visionen om Ett Kalmar län fritt från våld, som samordnas av Länsstyrelsen Kalmar län. En vecka fri från våld 2022 infaller vecka 47.

I vår kommun har bland annat Unga kommunutvecklare varit aktiva på våra högstadieskolor där man har samtalat och reflekterat kring mäns våld mot kvinnor och på olika sätt uppmärksammat En vecka fri från våld. Exempelvis bär all personal på skolan en orange pin som elevhälsan skapat.

Sidan uppdaterad 24 november 2022 Kommentera sidan