Du är här: Start/Start/Nyheter/Lakvattnet i muddermassorna renare än dagvatten 

Lakvattnet i muddermassorna renare än dagvatten 

Nya prover visar att muddringsmassorna och lakvattnet från Grönhögens hamn inte överstiger riktvärdet för vanligt dagvatten. Därför söker Mörbylånga kommun nu tillstånd att släppa ut vattnet. Samtidigt får kommunen böta 100 000 för att ha brutit mot villkoren under lagringen av massorna.

Förra sommaren muddrade Mörbylånga kommun Grönhögens hamn och muddringmassorna lades på kommunal mark i Grönhögen enligt gällande villkor och tillstånd. Under tiden togs prover på lakvattnet, det vatten som rinner ur massorna, för att avgöra graden av förorening.

Någonstans på vägen har kommunen brustit i hanteringen då det under sommaren togs upp ett hål i tätskiktet runt massorna. När det kom kommunen till känna i september, täpptes hålet omedelbart igen. Nu har ytterligare provsvar kommit på lakvattnet som visar att det inte överstiger riktvärdet för vanligt dagvatten. Därför blir nästa steg i hanteringen att ansöka om att få släppa ut lakvattnet.

I samband med att hålen på tätskiktet upptäcktes beslutade kommunen att polisanmäla sig själv. Detta då Mörbylånga kommun hade tillstånd från Länsstyrelsen att lagra massorna, men tillståndet var förenat med villkor. Bland annat skulle massupplaget ska vara försett med tät bottenyta och täta vallar så att lakvatten inte kan spridas i omgivningen.
Villkor som man alltså genom håltagning brutit emot. Utöver det har kommunen också missat att lämna in ett kontrollprogram för verksamheten till tillsynsmyndigheten inom den period som beskrivs i villkoren, vilket är tre veckor innan arbetet påbörjades. Kontrollprogrammet lämnades över till tillsynsmyndigheten den 9 november 2021.

Polisens förundersökning slår fast att Mörbylånga kommun brutit mot villkoren och ska därför betala 100 000 kr i en företagsbot. Frågan har hanterats av kultur- och tillväxtnämndens presidie och ordförande Per-Olov Johansson har beslutat att boten ska betalas och inte överklagas. 
I och med det så medger kommunen sitt fel i hanteringen av muddermassorna. – Vi får stå vårt kast och lära oss av vårt misstag. Samtidigt är det förstås väldigt skönt att lakvattnet inte visar sig ha några förhöjda värden, vilket vi hade indikationer på tidigare. Nu kommer vi söka tillstånd för att släppa ut vattnet på plats och så småningom föra bort massorna, säger Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef på Mörbylånga kommun.

Sidan uppdaterad 30 december 2021 Kommentera sidan