Du är här: Start/Start/Nyheter/Information om dagvatten och skyfall

Information om dagvatten och skyfall

Ett förslag till dagvatten- och skyfallsplan för kommunens tätorter finns tillgängligt att granska och lämna synpunkter på under tiden 2022-03-03 - 2022-05-27.

Syftet med dagvatten- och skyfallsplanen är att sammanställa förutsättningar och risker samt föreslå riktlinjer och åtgärder för att på ett hållbart sätt hantera frågan om översvämning och dagvatten i Mörbylånga kommun.

För att informera om planen och hämta in synpunkter från allmänheten kommer tjänstemän från planavdelningen och politiker från samhällsbyggnadsnämnden finnas tillgängliga vid kommunens lokaler i Ölands köpstad torsdagen den 12 maj mellan kl. 17-19 och på ICA i Mörbylånga måndagen den 16 maj mellan kl. 17-19.

De övergripande målen är att säkerställa att Mörbylånga kommun långsiktigt utvecklas till en grön och hållbar kommun med klimatanpassade tätorter, att minska risken för materiella skador på infrastruktur och bebyggelse samt att minska läckage av näringsämnen, partiklar och tungmetaller i
Kalmarsund.

Mer information

Ylva Hartman Magnusson
Ylva.HartmanMagnusson@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 12 maj 2022 Kommentera sidan