Du är här: Start/Start/Nyheter/Inbjudan till möte om nya riktlinjer för skötsel av enskild väg

Inbjudan till möte om nya riktlinjer för skötsel av enskild väg

Bor eller äger du en fastighet längs en enskild väg? Från och med årsskiftet 2021/2022 gäller nya riktlinjer för skötsel av enskilda vägar. Mörbylånga kommun vill informera dig som vad det innebär genom en folder som snart kommer i din brevlåda och bjuda in till ett första digitalt informationsmöte den 14 juni 2021.

I Mörbylånga kommun finns det cirka 50 enskilda vägar som kommunen har skött sedan 1970-talet och fått statligt vägbidrag för. Enskilda vägar är dock inte kommunala vägar.

Från och med årsskiftet 2021/2022 är det enbart aktiva väghållare för enskilda vägar som har möjlighet att få statligt vägbidrag. Syftet är att säkra de enskilda vägarnas skötsel med hjälp av en ansvarsfördelning som ligger i linje med den lagstadgade uppdelningen av det statliga vägbidraget.

Utifrån de nya villkoren har Mörbylångas kommunfullmäktige, den 1 mars 2021, fattat beslut om att alla tidigare beslut om drift och underhåll av enskilda vägar i kommunen upphör vid årsskiftet 2021/2022. Beslutet innebär att ansvaret för vägens skötsel övergår till ansvarig väghållare.

Välkommen till digitalt informationsmöte 14 juni 2021

Den 14 juni 2021 anordnar Mörbylånga kommun, Trafikverket och Riksförbundet Enskilda vägar ett digitalt informationsmöte för dig som bor eller äger en fastighet längs en enskild väg. Syftet är att presentera vad de nya riktlinjerna innebär, svara på frågor och informera om vilket stöd du som boende eller fastighetsägare längs en enskild väg kan få.

Datum: Måndag 14 juni 2021, kl. 17.30-19.00

Plats: Mötet sker digitalt via Microsoft Teams. När du anmäler dig får du en länk till mötet.

Anmälan: För att genomföra mötet på bästa sätt vill vi att du anmäler dig via e-post till peter.marklund@morbylanga.se eller tfn: 0485-470 14. Ange ditt namn, e-postadess och bostadsadress.

Vilka frågor vill du ha svar på under mötet? Meddela oss gärna dina frågor i förväg via e-post till peter.marklund@morbylanga.se eller tfn: 0485-470 14.

Vad är en enskild väg och vem ansvarar för den?

De enskilda vägarna utgör den största delen  av Sveriges vägnät. De är ett viktigt komplement till det allmänna vägnätet för framkomlighet och tillgänglighet. Cirka 130 kilometer av vägarna i Mörbylånga kommun är enskilda vägar och de används dagligen av allt från naturälskare till hemtjänstpersonal, skolskjutsar och sopbilar.

Alla vägar har en så kallad väghållare. Det är den som är skyldig att ansvara för vägens drift och underhåll. Allmän väg har staten (Trafikverket) eller en kommun som väghållare. En enskild väg, är en väg som  inte är allmän. Om det finns flera fastigheter längs en enskild väg brukar väghållaren vara en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Starta, aktivera eller registrera en väghållare

En organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet, startar på initiativ av en eller flera fastighetsägare som ingår i gruppen av de fastigheter som har andel i ett gemensamt objekt, i det här fallet en eller flera enskilda vägar. Lantmäteriet är den myndighet som registrerar nya samt aktiverar vilande samfälligheter och föreningar. När den är igång kan väghållaren ansöka om bidrag.

Bidrag och skötsel

Väghållare för enskilda vägar kan ansöka om statligt eller kommunalt bidrag för drift och underhåll. Kriterierna är olika och beror på flera faktorer. Om vägen får bidrag ska den vara öppen för allmän trafik.

Väghållaren kan vara entreprenör för sin egen väg eller ta in en extern aktör. Det finns flera entreprenörer på Öland som redan idag utför underhåll på enskilda vägar. Där utöver har många lantbruk utrustning som är väl lämpad för dessa arbeten. Undersök vad just ni har för resurser ut efter er väg.  

Snöröjningen fortsätter som tidigare

Från och med årsskiftet 2021/2022 fortsätter snöröjning och uppsättning av snökäppar på enskilda vägar i kommunal regi. Det gäller under förutsättning att vägen uppfyller kriterierna för vägens bredd, beläggning och antal boende. Kommunen snöröjer inte privata vägar eller uppfarter. Halkbekämpning sköter och betalar väghållaren.

Sidan uppdaterad 27 maj 2021 Kommentera sidan