Du är här: Start/Start/Nyheter/David Idermark blir intern chef

David Idermark blir intern chef

Efter dialog och förhandling mellan arbetsgivare och fackliga företrädare är det nu klart att David Idermark blir intern chef under resterande del av 2021. Uppdraget sträcker sig från maj och fram till årsskiftet.

Tjänsten som intern chef innefattar ansvar för central administration och logistik, det vill säga kost, fordon och fastighetssamordning. Dessutom kommer David Idermark att ansvara för kommunstyrelsens olika stödverksamheter som HR och ekonomi.

I den interna chefens uppdrag ingår att tillsammans med kommundirektören leda ett antal processer som utgår från kommunledningen. Några av dessa processer är till exempel arbete med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges utvecklingsmål, implementering av ny vision och värdegrund samt den nya styrmodellen.

Under perioden maj-december kommer rekrytering av en tillsvidareanställd intern chef att genomföras. Den processen ska föregås av analys av behov samt dialoger kring olika organisationsstrukturer mellan medarbetare, fackliga företrädare och arbetsgivaren.

Förändringar inom utbildningsverksamheten

Mirja Westerlund har anställts som efterträdare till Ylva Tinnert Gelebo som utvecklingsledare inom utbildningsverksamheten. Hon tillträder sin tjänst, där det även ingår att vara ställföreträdande skolchef, den 6 maj.

Tjänsten som vikarierande utvecklingsledare kommer Mariette Andersson, nuvarande rektor på Torslunda skola, att tillträda. Inom kort kommer tjänsten som vikarierande rektor på Torslunda skola att annonseras ut.

– Det känns väldigt bra att vi har landat den här processen med intern chef samtidigt som vi fått till en trygg och bra lösning kring utbildningsverksamheten. Vi ser att detta kommer hjälpa oss i arbetet med att få en mer hanterbar arbetsbelastning än vad som varit fallet tidigare, säger Ann Willsund, kommundirektör.

Upplägget kring utbildningsverksamheten kommer att fortlöpa under 2021.

Sidan uppdaterad 1 april 2021 Kommentera sidan