Du är här: Start/Start/Nyheter/Arbetet klimatsmarta och hållbara resor i besöksnäringen på Öland

Arbetet fortsätter med klimatsmarta och hållbara resor i besöksnäringen på Öland

Projektet vill utveckla klimatsmarta* resor inom besöksnäringen på Öland som är tillgängliga för alla. Det kommer inom en snar framtid tas fram olika klimatsmarta resor till och på Öland där man kan ta sig från A till Ö på ett hållbart sätt. Projektet genomförs under åren 2020 – 2022 och är ett samarbete mellan många parter.

Personbilstrafiken står för en betydande del av Ölands totala koldioxidutsläpp och de flesta besökare tar sig till Öland med bil. Idag saknas tillräckliga möjligheter till ett klimatsmart och attraktivt resande inom destinationen Öland samt lättillgänglig information om vilka alternativ som finns. Projektet ska därför testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom Öland.

Hittills har en workshop genomförts med fokus på hur fler laddstolpar för elbilar kan byggas ut och samtal förts med Kalmar länstrafik kring hur fler kan lockas till att ta bussen till olika besöksmål. Dessutom har det tagits fram cykel- och vandringsleder som går att upptäcka på Öland. Utöver detta undersöks även hur fossilbränslefria hyrbilar kan bli mer tillgängliga att hyra.

Samarbeten med flera parter

Genom att arbeta med besöksnäringens hållbara resor är ambitionen att stärka konkurrenskraften i en viktig tillväxtbransch där besökare och samhället i stort ställer allt högre krav. Näringslivet har vid flera tillfällen varit involverade, bland annat i en workshop om vad som är klimatsmart resande samt om hur man kan skapa klimatsmarta paketerbjudanden. Ölands Skördefest, en viktig partner i detta projekt, undersöker även möjligheten att skapa buss- och cykelpaket under det annars väldigt bilberoende evenemanget.

Projektet ligger helt i linje med Ölandskommunernas strategiska klimatarbete och arbetet med att stötta näringslivet på Öland i hållbarhetsfrågor.

Finansiering

Klimatsmarta resor i besöksnäringen i Småland och på Öland är ett samarbetsprojekt mellan Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Region Kalmar län och Öland, med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

*Med klimatsmart resande menas i första hand resor som genomförs med fossilbränslefria drivmedel, men även kollektivt resande eftersom detta i nästan alla fall är resurssnålare än att resa med fossildriven personbil. I Kalmar län är alla bussresor inom länstrafiken fossilbränslefria. Tågen på Stångådals- och Tjustbanan drivs med diesel, men länstrafiken har i uppdrag att upphandla nya, fossilbränslefria tåg. Därför är också insatser för ökat resande med tåg på Stångådalsbanan ett klimatsmart alternativ. När det gäller långväga besökare ska projektet uppmuntra resande med tåg eller buss framför flyg. I det fall flyg inte kan undvikas ska projektet uppmuntra klimatkompensation. Kalmar Öland Airport erbjuder t.ex. klimatkompensation genom Fly Green Fund.

Här kan du läsa mer om projektet.

Här kan du läsa mer om ett klimatsmart samhälle

För frågor kring projektet, kontakta:

Thérese Lindquist
Miljö- och klimatstrateg
Mörbylånga kommun
0485-471 39

Johan Göransson
Turistchef
Ölands turismorganisation
0485-888 01

Sidan uppdaterad 16 juli 2021 Kommentera sidan