Vår värdegrund

Nyfikenhet

Vi lyssnar och samtalar, med uppriktig nyfikenhet, för att förstå, lära och utvecklas.

Kreativitet

Vi har modet att tänka nytt och hitta nya lösningar så vi kan använda våra gemensamma resurser på bästa möjliga sätt.

Initiativförmåga

Vi har förmåga att gå från ord till handling. Vi testar nya idéer, metoder och arbetssätt. Vi utvärderar för att skapa nytt lärande och växtkraft.

Sidan granskad 12 augusti 2019 Kommentera sidan