Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Kom och jobba hos oss/Personalförmåner

Personalförmåner

Vissa förmåner är reglerade i kollektivavtalet. Utöver det tillkommer en del förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, personalförening och försäkringserbjudande från If.

Friskvårdsbidrag

Som anställd i Mörbylånga kommun har du möjlighet till ett friskvårdsbidrag på 1 500 kronor/år och medarbetare. Vi följer Skatteverkets fastställda riktlinjer för utbetalning av friskvårdsbidraget.

Försäkringar

Som anställd i Mörbylånga kommun är du försäkrad genom:

  • AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting
  • TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och landsting
  • TGL–KL Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting

Vi har också ett avtal med if om frivillig gruppförsäkring till alla nyanställda.

Samverkansavtal - FAS 05

I Mörbylånga kommun har vi ett lokalt samverkansavtal som har som mål att kontinuerligt utveckla individen, arbetsplatsen och våra verksamheter. Avtalet bygger på olika samverkansnivåer för att skapa så stor möjlighet till inflytande för alla medarbetare som möjligt.

Personalföreningen Parasollet

Alla anställda är automatiskt medlemmar i Personalföreningen Parasollet. Personalföreningen anordnar aktiviteter på fritiden och det är frivilligt att medverka. En stor del av aktiviteterna är subventionerade för medlemmarna.

Sidan granskad 13 januari 2022 Kommentera sidan