Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Jobba hos oss/Lediga jobb

Lediga jobb i Mörbylånga kommun

Här ser du vilka jobb som för tillfället är lediga i Mörbylånga kommun.

Klicka på länken på respektive tjänst för mer information.

Alla tjänster söks via Offentliga jobb. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV.

Välkommen med din ansökan!

 • Social omsorg, OFV, söker en enhetschef med passion för människor

  2021-08-05

  Som enhetschef har du det operativa ansvaret för de boende, personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö. Tillsammans med medarbetarna har ....

 • Personal till Bemanningsenheten - 5 extra semesterdagar

  2021-08-05

  Arbete i Bemanningsenheten innefattar vård- och omvårdnadsarbete inom äldreomsorg fördelat på fyra särskilda boenden och sex hemtjänstdistrikt, eller ....

 • Undersköterska Äppelvägen

  2021-08-04

  En stor del av arbetet består av att engagera, uppmuntra och motivera till en välfungerande vardag med respekt för den enskildes självbestämmande och ...

 • Arbetsledare för Kulturskolan

  2021-08-03

  Kulturskolan finns till för barn och unga och vårt mål är att ständigt arbeta för att förstå barn och ungas förutsättningar, behov och önskemål och an...

 • Miljöhandläggare

  2021-08-02

  Plan- och byggenheten inom Mörbylånga kommun söker nu en ny miljöhandläggare då vår nuvarande handläggare slutar efter många års anställning. Avdelnin...

 • Arbetsledare för Biblioteken

  2021-08-02

  Vårt mål för våra bibliotek är att tillgängliggöra litteratur och främja läsning genom att skapa meningsfulla mötesplatser för alla människor där det ...

 • Arbetsledare för fritidsgårdarna

  2021-07-30

  Som arbetsledare för våra Fritidsgårdar har du ansvar för och arbetar med det dagliga verksamhetsnära arbetet och planeringen av det, tillsammans med ...

 • Arbetsledare för Arbetsmarknadsenheten

  2021-07-30

  Vårt uppdrag är att verka för individens bästa samt utveckla processinriktade arbetssätt tillsammans med samverkande parter. Deltagare inom verksamhet....

 • Rörläggare (två tjänster)

  2021-07-26

  Vi söker nu två personer till rörgruppen för att arbeta med drift- och underhållsarbete på ledningsnäten. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bl...

 • Familjebehandlare till Familjeteamet

  2021-07-26

  Familjeteamet är en enhet med 7 medarbetare. Teamet består av två socionomer, en budget- och skuldrådgivare, fyra stödpersonal i öppenvårdsinsatser sa....

 • Skolkurator till Skansenskolan

  2021-07-23

  På Skansenskolan är elevhälsan navet som allt snurrar omkring. Som kurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar med elever i behov...

 • Undersköterska demensinriktning

  2021-07-16

  Rollen som undersköterska hos oss: Som undersköterska hos oss bidrar du till upplevelsen av trygghet genom ett lyhört, personcentrerat och professioe...

 • Personlig assistent Färjestaden

  2021-07-15

  I assistansärendet är du behjälplig med de grundläggande behov som är beviljade brukaren såsom inköp, städ, tvätt, matlagning, hygien, hjälp med kommu....

 • Personlig assistent Mörbylånga

  2021-07-15

  I assistansärendet är du behjälplig med de grundläggande behov som är beviljade brukaren såsom inköp, städ, tvätt, matlagning, hygien, hjälp med kommu....

 • Administratör inom arkiv och informationssäkerhet

  2021-07-09

  I tjänsten ingår att ordna och förteckna arkiv samt pröva och lämna ut allmänna handlingar. Du kommer att vara ett internt stöd och ge råd samt utbild....

 • Specialpedagog till förskolan

  2021-07-06

  Din uppgift är att planera det förebyggande specialpedagogiska arbetet utifrån barns i behov av stöd på uppdrag av och tillsammans med förskolans rekt....

 • Undersköterskor till hemtjänsten i Degerhamn (tjänsterna har avtal för extra semesterdagar)

  2021-07-02

  Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje brukares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad,...

 • Undersköterskor till Rönningegården, korttid/växel

  2021-07-02

  Vård-/omvårdnadsarbete med HSL-uppgifter på delegation. Arbetet består av att ge vård och omsorg till personer på korttids och växelavdelning utifrån....

 • Distriktssköterska/sjuksköterska natt/kväll

  2021-06-15

  Vi söker en sjuksköterska/distriktssköterska som ska tjänstgöra natt/kväll. Har du funderat på att testa nya utmaningar som sjuksköterska/distrik....

 • Bli en av våra nya stjärnmärkta undersköterskor!

  2021-06-09

  Dessa två tjänster är till två demensavdelningar på Rönningegården. Där bor 7 respektive 13 stycken omsorgstagare och man arbetar alltid med minst en !...

 • Timvikarier till Social omsorg - Äldreomsorg

  2021-06-08

  Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot verksamheter inom särskilt boende eller hemtjänst. Vår uppgift är att ge våra brukare en menings ...

 • Timvikarier till Bemanningsenheten OFV

  2021-06-08

  Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot alla verksamheter inom OFV (omsorg om personer med funktionsvariation). Det innebär att du kommer ar...

 • Unga resurser

  2021-05-21

  Mörbylånga kommun vill ta tillvara våra ungas engagemang och innovationskraft genom att arbeta med olika utvecklingsfrågor. Vi vill öka kunskapen om u....

 • Ung kommunutvecklare

  2021-05-21

  Mörbylånga kommun vill ta tillvara på våra ungas engagemang och innovationskraft genom att arbeta med olika utvecklingsfrågor. Vi vill öka kunskapen o....

 • Skolpsykolog

  2021-03-24

  I rollen som skolpsykolog bidrar du med psykologisk kunskap i elevhälsoteamen samt i förskolans och skolans vardagsarbete med att skapa goda lärandemi....

 • Sommarvikarier inom Social omsorg

  2020-12-21

  Om våra verksamheter Hemtjänst Hemtjänsten är uppdelad på flera områden och kombinationstjänster kan bli aktuella. Du hjälper personer i hemmet me ...