Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Starta och driva företag/Företag i kommunen

Företag i kommunen

Nästan alla branscher är representerade bland kommunens ca 1 900 företag. Här finns av tradition en betydande livsmedelsproduktion med stora som små lantbruk, varav flera har egna gårdsbutiker. I övrigt domineras näringslivet i kommunen av småföretag inom sektorerna tjänster, handel och tillverkning. Inom kommunen har vi även större företag, som bidrar med många arbetstillfällen och som är viktiga kunder för våra småföretag.

Näringslivet påverkas starkt av besöksnäringen och närheten till Kalmar. Till Öland kommer varje år många besökare, och i kommunen finns därför gott om handel, olika former av turistanläggningar samt konstnärer och konsthantverkare. Verkstads- och stenindustrin finns också representerad och bevarar våra traditioner inom dessa områden.

I vårt näringslivsregister kan du hitta uppgifter om de dryga 1800 företag och organisationer som finns inom kommunen.
Länk till Mörbylånga kommuns näringslivsregister

Sidan granskad 9 augusti 2019 Kommentera sidan