Försäljning av tobak

Det krävs tillstånd för att sälja tobaksvaror

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Den nya lagstiftningen innebär att alla som vill sälja tobaksvaror (till exempel cigaretter, snus, rulltobak och tuggtobak) måste ansöka om tillstånd hos kommunen. 

Information om ansökan

För att få sälja tobak måste du göra en ansökan till Mörbylånga kommun med kommunens blanketter samt bifoga efterfrågade bilagor. 

När du har ansökt om att få sälja tobaksvaror prövar kommunen lämpligheten att utöva tobaksförsäljning och att verksamheten kommer att drivas enligt de krav som lagen ställer. I samband med att kommunen utreder lämpligheten kan uppgifter från Skatteverket, Kronofogden och polismyndigheten komma att begäras in.

Enligt den nya lagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd.

Så här ansöker du

Till höger på den här webbsidan finns blanketter och mer information. 

  1. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror
  2. Fyll i blanketten Bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Finansiseringsplan
  3. Fyll i blanketten Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror 
  4. Skicka in din ansökan och begärda bilagor i pappersform till: Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga

Tillsyn

Kommunen kommer löpande att bedriva tillsyn för att säkerställa att du som tillståndshavare fortsatt uppfyller de kriterier som krävs för att inneha tillstånd.

Om du vill ändra eller avsluta ditt tillstånd

Om du vill ändra eller avsluta ditt tillstånd ska du utan dröjsmål anmäla detta till kommunen. Blanketter finns till höger på den här webbsidan. 

Sidan uppdaterad 2 november 2022 Kommentera sidan