Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Tillstånd, regler och tillsyn/Tobaksfria nikotinprodukter

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter i lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Du som vill bedriva försäljning av dessa produkter till konsumenter ska bland annat tänka på det här:

  • Försäljningen ska först anmälas till kommunen eller Folkhälsomyndigheten.
  • Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
  • Bestämmelser om märkning av tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla den 1 januari 2023. Produkter som har tillverkats eller funnits för handel före den 1 januari 2023 omfattas av övergångsbestämmelser
  • Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten får utföra tillsyn.
  • Kommunen får göra kontrollköp.
  • Lagen om tobaksfria nikotinprodukter reglerar inte e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. För dem gäller i stället lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Egenkontroll

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. I anmälan till kommunen eller Folkhälsomyndigheten ska du bifoga egenkontrollprogrammet.

Blankett för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och förslag till egenkontrollprogram finns i vårt blankettarkiv.

Sidan uppdaterad 2 november 2022 Kommentera sidan