Försäljning av elektroniska cigaretter (E-cigaretter) och påfyllnadsbehållare

I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts den 1 juli 2019 av den nya tobakslag som då träder i kraft. Det innebär att bestämmelserna i lag (2017:425), förs över till den nya tobakslagen.

Från och med den 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen.

I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Här kan du läsa en kort sammanfattning av vad den nya lagen innebär.

Anmäl försäljning till kommunen

När du ska börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Använd blanketter för försäljning av e-cigaretter. Till anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas.

Blankett/formulär för anmälan om försäljning av e-cigaretter

Anmälan och egenkontrollprogrammet skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter

18-årsgräns

Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt inne på försäljningsstället. Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Tips: Informera all personal på försäljningsstället så att de känner till försäljningsreglerna och era rutiner. Kom ihåg att informera eventuell extrapersonal.

Regler om förpackningen

Varje förpackning till e-cigaretter ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Övergångsbestämmelser

Produkter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden längst till och med den 1 januari 2018.

Reklam

Det får finnas viss reklam för e-cigaretter på försäljningsstället, men inte i radio, tv eller i tidningar.

Påföljder

Följs inte lagen kan försäljningsstället förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Vid allvarliga brister kan det bli aktuellt med böter eller fängelse.

Tillverkare och importörer

För dig som är tillverkare, importör eller utövar gränsöverskridande handel tillkommer ytterligare krav. Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen att gälla inom EU, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Denna lag ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt för oss i Mörbylånga kommun att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Här finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter www.morbylanga.se/personuppgifter

Sidan uppdaterad 2 november 2022 Kommentera sidan