Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Kraftsamling Sydöland

Kraftsamling Sydöland

Med anledning av Cementas beslut om minskning av sin verksamhet i Degerhamn och uppsägning av större delen av personalstyrkan 2019 tog Mörbylånga kommun initiativ till projektet Kraftsamling Sydöland.

Syftet med projektet var att mobilisera krafter och resurser för att lindra konsekvenserna av Cementas nedskärningar och istället få fart på utvecklingen för att på sikt skapa ett livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, verksamheter och besökare.

Till Sydöland räknas den sydligaste kommundelen, det vill säga postnummerområde Degerhamn. Projektet pågick under 2019 och 2020 och medfinansierades av Region Kalmar län och Cementa.

Styrgruppen bestod av Mörbylånga kommun, Region Kalmar, Länsstyrelsen Kalmar Län, Ölands Turismorganisation, Arbetsförmedlingen, Ölands Bank, Cementa, Guldfågeln, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, LRF och Södra Möckleby Sockenförening. Arbetsgruppen bestod av projektledare Ulf Kyrling, landsbygdsutvecklare Eva Engström, näringslivsutvecklare Susanne Bredesjö Budge, integrationssamordnare Anna Gustafsson, delprojektledare Johan Persson och näringslivschef Peter Marklund.

Cementa bidrar med medel för Sydölands utveckling

Efter förhandlingar med Mörbylånga kommun meddelade Cementa Sverige under hösten 2019 att de vill bidra till Sydölands utveckling med 1,5 miljoner kronor under tre år.

Cementa Degerhamn och Mörbylånga kommun har tillsammans enats om ramarna för hur medlen ska användas och Mörbylånga kommun beslutar utifrån dem hur pengarna ska investeras.

En viktig del är att inte bara Mörbylånga kommun ska kunna använda medlen för investeringar utan att fler organisationer på Sydöland ska kunna bidra i utvecklingsarbetet. Därför finns det nu möjlighet för föreningar och företag att ansöka om Utvecklingsmedel för Sydöland, som du kan läsa mer om här.

Inventering av södra Ölands hamnar

Under 2019 genomfördes på initiativ av kraftsamling Sydöland och med stöd av Länsstyrelsen en inventering av både kommunala och privata hamnar i Mörbylånga kommun för att ringa in behov och utvecklingsmöjligheter. Förstudien kan ligga till grund för utökat samarbete mellan hamnarna och fortsatta insatser för utveckling. Förstudien ger också en bra grund för att i samverkan med hamnar i andra kommuner kunna genomföra gemensamma utvecklingsprojekt.

Kampanj för inflyttning till Sydöland

Ett av insatsområdena för Kraftsamling Sydöland var ökad inflyttning och under 2019 och 2020 genomfördes marknadsföringskampanjer, delvis med stöd från Länsstyrelsen, för att locka fler att bosätta sig på Sydöland. Bland annat producerades två inspirationsfilmer med sydölänningar, som du kan se här:

Möt Andreas Johansson

Möt Stina i Solberga

Sidan uppdaterad 17 december 2020 Kommentera sidan