Innergården

Innergården är en insats som arbetar med individer i behov av samverkan där friskvård, Empowerment och individuell vägledning är centrala delar.

Innergården riktar sig till personer mellan 18-64 år som står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna har möjlighet att via insatsen få arbetsträning, extern praktik och att genomföra studiebesök på arbetsplatser och skolor. Handledarna vägleder och följer individen hela vägen ut i arbetslivet.

Social samvaro, friskvård, coaching, stöd och vägledning är verktyg för att nå en bättre hälsa och inriktning mot arbetslivet.

Ansökan

Du som vill delta i insatsen kontaktar din handläggare/kontaktperson på respektive myndighet. Du är välkommen på studiebesök hos oss innan du skickar in din ansökan.

En gemensam insats

Innergården är en insats som finaniseras och bedrivs i samverkan mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun och Samordningsförbundet i Kalmar län. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar och alla kommuner i länet är medlemmar i Samordningsförbundet.

Sidan uppdaterad 12 januari 2021 Kommentera sidan