Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Arbetslivscentrum/Kompetensförsörjning/Praktikplats för ungdomar

Ta emot en ungdom på praktik

Hjälp oss att avskaffa ungdomsarbetslösheten! Ta emot en ungdom på praktik eller anställning.

Mörbylånga kommun och Arbetsförmedlingen skrev i slutet av 2015 under en överenskommelse som beskriver hur samverkan ska förbättras mellan parterna för att kunna sänka ungdomsarbetslösheten. Vår vision är att ingen ungdom ska gå arbetslös i Mörbylånga kommun. Detta kan upplevas som ett mycket högt ställt mål, men vi upplever att vi har stora förutsättningar att lyckas.

Vi har idag bra möjligheter att pröva och rusta ungdomarna till att bli redo för arbetsmarknaden, dock kan vi bara nå en viss bit på vägen själva. För att ta de sista stegen mot en egenförsörjning behövs en nära samverkan med näringslivet där arbetsplatser med normala förväntningar och krav kan erbjudas. Vi behöver hjälp gällande såväl praktikplatser som anställningar. Våra ungdomar är en mycket bra lokal kompetens som vi alla har ett ansvar för att ta tillvara på.

Kan du ta emot en ungdom på praktik eller anställning i ditt företag?

Kontakta då vår Samordnare på Arbetsmarknads- och Integrationsenheten.

Sidan uppdaterad 9 augusti 2019 Kommentera sidan