Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommuninformation/Ekonomi/Årsredovisning

Årsredovisning

I årsredovisningen redovisar Mörbylånga kommuns väsentliga händelser under året. Här kan man läsa kommunens ekonomiska resultat och utvecklin och även få en sammanfattning av vilken kvalitet som kommunens verksamheter har bedrivits med.

Årsredovisningen beskriver också om kommunen har haft en god ekonomisk hushållning under året. I samband med att budgeten fastställs beslutar kommunfullmäktige om mål som ska uppnås för verksamheten och för kommunens ekonomi. Om målen uppnås har kommunens resurser används på rätt sätt och kommunen bedöms då haft en god ekonomisk hushållning.

Sidan granskad 28 april 2022 Kommentera sidan