Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarförslag

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige om frågor som kommunen ansvarar för.

Förslaget ska vara skriftligt, undertecknat, innehålla adress och aktuella kontaktuppgifter, för att kunna tas upp till behandling i kommunfullmäktige.

Blankett för att anmäla medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn samt personer som inte är svenska medborgare och saknar rösträtt får lämna förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag, eftersom det är den enskildes delaktighet som ska öka.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen ska endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde och inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild (t.ex. bygglov eller socialbidrag) eller personärenden. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget undertecknas och lämnas till kommunkontoret, Trollhättevägen 4 i Mörbylånga, eller postas till: Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga. Förslaget märks med "Medborgarförslag". När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

Personuppgiftslagen/publicering på kommunens hemsida

Den som lämnar medborgarförslaget godkänner, genom att markera i kryssruta på blanketten, att ärendet publiceras på kommunens hemsida och att kommunen lagrar och behandlar personuppgifterna så att ärendet ska kunna följas.

När behandlas mitt medborgarförslag?

När ditt förslag tas upp till beslut, bjuds du in till mötet med möjlighet att delta i överläggningarna innan beslut.

Medborgarförslaget ska behandlas inom sex månader, om inte ärendet är för omfattande, då längre beredningstid krävs. Dock ej längre än ett år.

Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan