Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarförslag

Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Mörbylånga kommun och har en idé om hur kommunen kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag.

Förslaget ska vara skriftligt, undertecknat, innehålla adress och aktuella kontaktuppgifter, för att kunna tas upp till behandling i kommunfullmäktige.

Vem kan lämna in ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun kan lämna medborgarförslag. Det betyder att alla, även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.
Alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Ett förslag kan inte avse personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel ett specifikt bygglov eller socialbidrag.

Det får heller inte handla om sådant som ligger inom statens eller någon annan myndighets ansvarsområde, till exempel kollektivtrafik, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark. Förslag som strider mot lagar och förordningar, har odemokratiskt eller diskriminerande innehåll behandlas inte heller.

Vad är skillnaden mellan medborgarförslag och synpunkter?

Medborgarförslag skiljer sig från synpunkter. Medborgarförslag är förslag på något nytt, utöver ordinarie verksamhet.

Vill du istället lämna en synpunkt på något som redan finns? Det kan vara ett förbättringsförslag, en idé eller en plan för utveckling. En synpunkt hanteras direkt av ansvarig verksamhet. Det vill säga, det behöver inte hanteras av politiken. Det går därför mycket snabbare att åtgärda eventuella fel eller brister och förbättringsförslag kan enklare läggas till i verksamhetens fortlöpande utvecklingsarbete.

Innan du skriver ett medborgarförslag

Innan du skriver ditt förslag, ta reda på så mycket fakta som möjligt. Kontakta berörda politiker och tjänstemän vid kommunen för att sätta dig in i:

• vad som är på gång
• vad som redan planerats
• vad som beslutats

Försäkra dig också om att ditt förslag berör en fråga som kommunen är ansvarig för och därmed har möjlighet att besluta om.

Hur lämnar jag in mitt förslag?

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och innehålla namn, adress och telefonnummer. Du skickar in medborgarförslaget via vår e-tjänst som du hittar här. Du behöver ett Bank-ID för att kunna skicka in ditt medborgarförslag. Har du inget Bank-ID kan du skicka in medborgarförslaget via post.

När behandlas mitt medborgarförslag?

När ditt förslag tas upp till beslut, bjuds du in till mötet med möjlighet att delta i överläggningarna innan beslut.

Medborgarförslaget ska behandlas inom sex månader, om inte ärendet är för omfattande, då längre beredningstid krävs. Dock ej längre än ett år.

Sidan granskad 24 september 2021 Kommentera sidan