Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting med syfte att ta fram en rapport med nyckeltal som mäter service till samtliga som bor, vistas eller verkar i en kommun. Nyckeltalen används för att ger en övergripande bild av var en kommun befinner sig i förhållande till andra kommuner.

Från och med 2018 kommer KKiK-rapporten vara indelade i tre nya mätområden som lättare låter sig kommuniceras och som beskriver KKiK:s innehåll på ett tydligare sätt än tidigare.

Mätområden från och med 2018:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Tidigare mätområden (2017 och bakåt):

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare
Sidan uppdaterad 6 april 2020 Kommentera sidan