Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter

Dialog och synpunkter - så kan du påverka

För att demokratin ska fungera behövs medborgare och organisationer som engagerar sig i kommunen. Vill du följa, påverka och engagera dig i utvecklingen av Mörbylånga kommun kan du göra det på flera sätt, både vid kommunalvalet och mellan kommunval. Här har vi samlat information om olika valmöjligheter för dig som är intresserad av att göra din röst hörd.

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker om våra verksamheter och den service vi tillhandahåller. När du som medborgare, företagare eller besökare hör av dig till oss med synpunkter, klagomål eller beröm får vi information om vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Mörbylånga kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Delta i medborgarundersökningar

Genom att delta i de medborgarundersökningar kommunen gör med jämna mellanrum kan du tala om vad du tycker om kommunen och dess verksamheter. Frågorna i undersökningen handlar t.ex. om hur du ser på din kommun som en plats att bo på, vad du tycker om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar med mera.

Kontakta en förtroendevald

De förtroendevalda politikerna representerar medborgarna. Förutom att rösta i kommunvalet vart fjärde år kan du också kontakta dem mellan valen och framföra önskemål om frågor du vill att de ska driva. Förtroendevalda har möjlighet att ställa frågor, interpellationer och väcka ärenden i kommunfullmäktige och nämnder.

Överklaga beslut

Om du anser att ett beslut som fattats av kommunen är felaktigt kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga. Du kan överklaga beslut som gäller dig personligen genom så kallat förvaltningsbesvär. Beslut som inte är riktade mot någon bestämd person utan av mer övergripande kommunal karaktär kan överklagas med laglighetsprövning.

Kontakta oss

I servicecenter tar vi hand om dina allmänna frågor om kommunens service och tjänster.

Sidan granskad 24 september 2021 Kommentera sidan