Du är här: Start/Kommun & Politik/Dataintrång

Dataintrång 12 december 2022

Måndag 12 december klockan 20 upptäcktes ett dataintrång hos Borgholms och Mörbylånga kommun. Data har olagligen kopierats.

Frågor och svar

Vad har hänt?

Kommunernas gemensamma IT-avdelning kopplade omedelbart från internet, 12 december, för att minimera eventuell skada och stoppa intrånget.

Ett företag anlitades för att tillsammans med kommunernas gemensamma IT-avdelning analysera vad som har skett, när intrånget skedde och vilken data som har kopierats ur våra system. Intrånget polisanmäls.

Fredag 16 december - angriparen har kommit åt känsliga uppgifter

Enligt analyser av dataintrånget ska angriparen ha kommit åt känsliga uppgifter. Därför har intrånget anmälts till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Ett första intrång skedde 16 november.

Måndagen den 19 december - kommunen är uppkopplad igen

Kommunernas servrar kopplas på igen och verksamheterna återgår till att arbeta i sina vanliga system. Mörbylånga kommuns ordinarie webbplats är igång efter att ha haft en tillfällig krissida sedan 14 december.

Tillsammans med inhyrda experter fortsätter vår IT-avdelning att analysera vad som skett och vilken data som angriparen kommit åt. Vi fortsätter att informera så fort vi vet mer.

Vi vet fortfarande inte vilka som ligger bakom intrånget. Det pågår en polisutredning.

Kan personuppgifter ha kommit ut? Och i så fall vilken typ av uppgifter?

Ja, alla uppgifter i kommunes IT-system, däribland personuppgifter, kan ha kopigerats ur våra system. 

Kommunernas gemensamma IT-avdelning har jobbat effektivt med att analysera vilken data som de som attackerat kommit över. Nu arbetar man för att minimera skadorna och informera dem som eventuellt är drabbade.

Hur ska man tänka som kommuninvånare om personuppgifter läckt?

Man ska alltid vara försiktig och uppmärksam på mejl eller sms som ser konstiga ut eller där avsändaren inte är känd. Inte heller lämna ut bank-id eller andra koder på uppmaning från någon annan.

Vad är egentligen personuppgifter och vilka personuppgifter har kommunen?

Personuppgifter är fakta som kan härledas till en enskild person; adress, telefonnummer, hälsotillstånd, politisk tillhörighet med mera som en kommun behöver för att kunna upprätthålla kommunal verksamhet och driva det politiska arbetet.

Påverkas kommande utbetalningar som till exempel är kopplade till ekonomiskt bistånd?

Nej, utbetalningar kommer ske som planerat.

Kan kommunen betala sina fakturor till leverantörer?

Ja, kommunen kommer betala fakturor inom angiven tid.

Vet ni vem som gjort intrånget – vem ligger bakom?

Det är oftast svårt att spåra till en enda källa. Personer eller organisationer som utför den här typen av IT-attacker ser till att sprida sina källor. 

Hur ska man vara säker på att det inte händer igen?

Flera olika åtgärder är nu vidtagna. Alla loggar till systemen är genomgångna för att sedan kunna rensas och återställas för normal drift. All personal har fått byta sina personliga inloggningar i systemen och flera andra rutiner har också setts över. Utifrån analys som görs av situationen kommer vi att förstärka vår säkerhet - både IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Sidan uppdaterad 20 december 2022 Kommentera sidan