Du är här: Start/Kommun & Politik/Coronaviruset och covid-19

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information about the coronavirus in other languages

Corona in other languages

English/Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

العربية/Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

دری/Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Soomaali/Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

ትግርኛ/Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

ภาษาไทย/Thailändska

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Persiska/Farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Vaccination och rekommendationer

Information från myndigheter

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Viktig information kring provtagning

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller kring provtaning i vår region. 

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att få information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom. 

1177 Vårdguiden
Vänd dig till 1177.se eller ring 1177 när du behöver kontakta vården, till exempel om provtagning. 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Folkhälsomyndighetens webbplats har omfattande information om viruset, smittorisker, hälsorekommendationer och informationsmaterial till både privatpersoner och vårdpersonal.

Försäkringskassan
forsakringskassan.se finns information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Krisinformation.se
Krisinformation.se samlar aktuell och bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

På krisinformation.se finns även teckenspråkstolkad och syntolkad information och information om corona på lättläst svenska.

Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet ger information om utlandsresor.

Region Kalmar län
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar Region Kalmar län på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

regionkalmar.se finns information om smittspårning och statistik om covid-19. 

Vänd dig till 1177 Vårdguiden när du behöver kontakta vården.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särsklt om du behöver nysa eller hosta. 

Vaccinering mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar även till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19 och du väljer själv om du vill vaccinera dig.

Alla som är 12 år eller äldre kan vaccinera sig mot covid-19. För dig som ännu inte fyllt 18 år krävs samtycke som är påskrivet av båda vårdnadshavare. I undantagsfall kan en mognadsbedömning göras för att du ska få vaccinera dig utan samtycke från dina föräldrarna. Det är Region Kalmar som ansvarar för att erbjuda vaccination mot covid-19 för eleverna i vår kommun

En tredje dos rekommenderas till alla över 18 år. 

På Region Kalmar län kan du läsa mer om den senaste informationen kring den tredje dosen. 

På 1177.se kan du läsa mer om och boka din vaccination.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vaccination mot covid-19.

För dig som inte är vaccinerad

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Är du inte vaccinerad bör du undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Är du ovaccinerad och tillhör en medicinsk riskgrupp löper du större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

För dig som är tveksam till vaccinet och vill veta mer kan besöka Folkhälsomynidghetens webbplats för mer information.

Rekommendationer och åtgärder

Barn och utbildning

Det är fortsatt viktigt att precis som tidigare hjälpas åt med att minska smittspridning. Våra förskolor och skolor har fortfarande ett ansträngt läge men förhoppningen finns att kunna återgå till ett normalt läge så snart som möjligt. Därför behöver alla vara noga med att stanna hemma vid symtom och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gäller inte bara för att minska spridningen av covid-19 utan även maginfluensa, vanlig influensa och förkylning bland annat. Detta för att undvika en ytterligare våg och skapa förutsättningar för att kunna ge barn och elever den utbildning de har rätt till.

Vaccinering

Barn från 12 år erbjuds vaccination mot covid-19.

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Därför erbjuds alla barn, som är 12 år och äldre, vaccination mot sjukdomen. Många barn och unga är nu vaccinerade mot covid-19, både i Norden och i flera andra länder. Det finns mycket samlad erfarenhet av vaccinationer av barn i takt med att fler barn och unga vaccineras.

Boka tid för vaccination

Det är Region Kalmar som ansvarar för att erbjuda vaccination mot covid-19 för eleverna i vår kommun. Vaccinationen är kostnadsfri. Bokning av vaccination för 12-15 åringar görs på länets offentliga och privat hälsovalsenheter (hälsocentraler) via 1177.se.

Social omsorg

Vi arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och för att säkerställa att våra omsorgstagare får sina insatser och att våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen skulle drabba någon inom vår verksamhet.

Smittspridningen av covid-19 har sedan januari 2022 ökat allmänt i samhället, bland annat den nya och mer smittsamma varianten omikron. Eftersom vi känner extra omsorg om våra äldre och sköra ber vi alla att undvika att besöka omsorgstagare på särskilda boenden och LSS-boenden under de kommande veckorna. Detta tills smittspridningen avtagit. Ring gärna till boendet där din närstående bor och be om mer information om den aktuella lägesbilden.

Vad gör Mörbylånga kommun för att minska smittspridningen?

 • Vi följer rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett kring smittspridning.
 • Alla våra medarbetare har fått förstärkt information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
 • Inom all vård och omsorg är vi alltid noggranna med att följa de rutiner vi har. Vi gör alltid vårt yttersta för att förhindra smittspridning, det gäller alla sjukdomar.
 • Alla medarbetare har fått tydliga instruktioner om att stanna hemma vid eventuella symtom, även lindriga sådana. Alla medarbetare stannar också hemma två dygn extra efter de har blivit helt friska.

Kan jag hälsa på en anhörig/närstående på något av kommunens äldreboenden?

Kontakta det omsorgboende du vill besöka för att ta reda på vad som gäller kring besök. Mörbylånga kommun är måna om våra äldre och har tagit fram rutiner utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna ta emot besök på ett säkert och tryggt sätt. Eftersom respektive boende i Mörbylånga kommun har olika förutsättningar finns det lokala rutiner för besök. Gemensamt för alla boenden är att du ska kontakta boendet eller den avdelning där din anhörig/närstående finns innan du kommer för att få mer information om vilka rutiner som gäller. Besöksrutinerna kan komma att ändras.

Regler för besök på kommunens särskilda boenden

Under ditt besök behöver du tänka på att: 

 • • respektera och följa boendets rutiner
  • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
  • hålla avstånd till andra personer under besöket, både inomhus och utomhus
  • uppehålla dig/er i lägenheten och inte i allmänna utrymmen
  • använda visiret och behålla det på under hela besöket. 

Verksamheterna ansvarar för att: 

 • informera om boendets specifika besöksrutiner
 • besluta om hur många som kan besöka boendet samtidigt
 • anpassa lokalerna så att besökare, boende och personal kan hålla ett säkert avstånd, både inomhus och utomhus
 • planera besök och besökstider
 • tillhandahålla hygienartiklar och skyddsutrustning.

Hur hanterar vi en misstänkt smitta?

Vid misstanke om eller vid en konstaterad smitta följer vi framtagna rutiner. 

Om en boende misstänks vara smittad kommer personalen att informeras för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tryggt sätt. All personal ska alltid agera utifrån kommunens rutiner och myndigheternas rekommendationer på bästa sätt oavsett brukare för att minska smittspridningen.

Vi misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Kalmar län.

Vi arbetar under sekretess

Anställda inom vård och omsorg arbetar under sekretess. Vid bekräftad smitta på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller på ett LSS-boende lämnar vi inte ut uppgifter om på vilket boende/plats som smittan finns eller vem som är smittad oavsett, om det gäller en brukare/patient eller personal. Däremot lämnar vi ut uppgifter om vi har eller inte har konstaterade fall i vår verksamhet.

Vad händer om många inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Sidan uppdaterad 21 mars 2022 Kommentera sidan