Tillfällig covid-19-lag

Från och med 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Lagen gör det möjligt för regeringen och myndigheter att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Verksamheter som är aktuella för begränsningar

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för följande verksamheter:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Tillsyn

Det är länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Kommunen ansvarar fortsättningsvis med tillsyn på serveringsställen gällande trängsel samt kontroll av alkoholservering efter kl. 20.00 enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och alkohollagstiftningen.

Mer information

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen, tillsyn, aktuella begränsningar och åtgärder finns på länsstyrelsens webbplats.

Sidan uppdaterad 15 januari 2021 Kommentera sidan