Du är här: Start/Kommun & Politik/Coronaviruset och covid-19

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Mörbylånga kommuns samlade information samt frågor och svar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra aktörer och myndigheter med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens råd, rekommendationer, restriktioner, riktlinjer och direktiv.

Information about the coronavirus in other languages

The corona virus, in English

The Municipality of Mörbylånga pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it's spreading from one person to the next.

Corona in other languages

English/Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

العربية/Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

دری/Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Soomaali/Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

ትግርኛ/Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

ภาษาไทย/Thailändska

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Persiska/Farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Omsorg och hjälp

Hjälp med inköp

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19 och inte har möjlighet att få stöd med inköp och leverans av mat av vänner eller bekanta, kan du få hjälp att få mat och livsmedel levererat hem till din dörr. 

Ring och gör din beställning till Servicecenter på tfn: 0485-470 00, telefontider: måndag-fredag, kl. 8-11.45, 12.30-16.00.

Leverans av mat sker inom två arbetsdagar. Tjänsten av inköp av mat och leverans är kostnadsfri, du betalar bara för maten. 

Ekonomisk rådgivning

Har du hamnat i en ny ekonomisk situation på grund av coronakrisen? Tveka inte att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service till kommunens invånare. Stödet av rådgivaren är frivilligt och sekretessbelagt.

Individ- och familjeomsorgen

Hit kan du som är barn, ungdom eller vuxen vända dig för råd och stöd om du:

 • som barn/ungdom har det jobbigt hemma, är orolig eller mår dåligt
 • misstänker att ett barn eller ungdom far illa
 • om du känner oro för dina eller någon annans alkohol-, drog- eller spelvanor,
 • upplever hot eller våld i familjen
 • som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag.

Kontaktuppgifter till Individ- och familjeomsorgen

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. På morbylanga.se kan du få mer information om vad du bör tänka på samt vilken hjälp du kan få från kommunen.

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Stöd för dig som är under 20 år

Blir du utsatt eller har du en vän som blir det kan du vända dig till ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Barnens rätt i samhället, Bris

bris.se kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Bris erbjuder även stöd och råd till vuxna som har frågor om barn och unga upp till 18 år. Du når Bris via Bris vuxentelefon, 077–150 50 50. Bris vuxenstöd har öppet vardagar kl. 9–12. Det går också att få stöd på arabiska på 077–448 09 00, tisdag till torsdag. Mer information finns på bris.se.

Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Ring Äldrelinjen på telefonnummer 020-22 22 33.

Allmänt om covid-19

Information från myndigheter

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att få information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom. 

1177 Vårdguiden
Vänd dig till 1177.se eller ring 1177 när du behöver kontakta vården, till exempel om provtagning. 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Folkhälsomyndighetens webbplats har omfattande information om viruset, smittorisker, hälsorekommendationer och informationsmaterial till både privatpersoner och vårdpersonal.

Försäkringskassan
forsakringskassan.se finns information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Krisinformation.se
Krisinformation.se samlar aktuell och bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

På krisinformation.se finns även teckenspråkstolkad och syntolkad information och information om corona på lättläst svenska.

Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet ger information om utlandsresor.

Region Kalmar län
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar Region Kalmar län på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

regionkalmar.se finns information om smittspårning och statistik om covid-19. 

Vänd dig till 1177 Vårdguiden när du behöver kontakta vården.

Information, rådgivning och hjälp per telefon

 • Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Om du misstänker att du är smittad ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Hur kan jag skydda mig själv och andra?

Råd för att skydda dig och andra: 

 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner lidriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du har blivit frisk. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns. 
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
 • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun. 
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. 
 • Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Vaccinera dig.

Vaccinering mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar även till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19 och du väljer själv om du vill vaccinera dig.

Alla som är 12 år eller äldre kan vaccinera sig mot covid-19. För dig som ännu inte fyllt 18 år krävs samtycke som är påskrivet av båda vårdnadshavare. I undantagsfall kan en mognadsbedömning göras för att du ska få vaccinera dig utan samtycke från dina föräldrarna.

En tredje dos vaccin erbjuds nu till personer som bor på särskilt boende för äldre, personer med hemsjukvård och hemtjänst samt personer över 80 år. Den tredje dosen kan tas tidigast sex månader efter dos två. Möjliga datum för dos tre för övriga befolkningen är ännu inte bestämd.

På 1177.se kan du läsa mer om och boka din vaccination.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vaccination mot covid-19.

För dig som inte är vaccinerad

Är du inte vacicnerad mot covid-19 löper du högre risk att bli smittad och allvarligt sjuk, samt att du smittar andra. Om du inte är vaccinerad gäller särskilda rekommendationer även efter den 29 sepember 2021. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittade och sprida covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 

Det finns många myter och missuppfattningar kring vaccination mot covid-19. För dig som är tveksam till vaccinet och vill veta mer hittar du information på Folkhälsomynidghetens webbplats. 

Goda vanor under och efter pandemin

För att skydda sin omgivning har många under pandemin visat tålamod, hållit avstånd, tvättat händerna och valt att vaccinera sig. I början av oktober 2021 var 90 % av Mörbylånga kommuns vuxna invånare dubbelvaccinerade. Det gör vår kommun till en av de 290 kommuner i landet som har absolut flest procent vaccinerade medborgare. Tack - varje insats är betydelsefull för att minska smittspridningen av covid-19!

Oavsett de åtgärder som görs kommer covid-19 med största sannolikhet att alltid finnas kvar i någon form. Vi kan dra nytta av de vanor vi har skaffat oss under pandemin när det gäller både covid-19 och andra sjukdomar. Det har visat sig att även vanliga förkylningar och maginfluensor har minskat betydligt under pandemin. Därför är det en god vana att fortsätta hålla avstånd, tvätta händer ofta, stanna hemma om du är sjuk och ta ansvar för att skydda både oss själva och vår omgivning från smitta. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Provtagning för covid-19

På 1177.se hittar du information om och bokning av provtagning för covid-19 i Kalmar län.

Nya rekommendationer från och med 1 november 2021

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten sker mot bakgrund av att stora delar i befolkningen över 16 år nu är fullvaccinerad. Syftet med nedan rekommendationer är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner generellt under vintersäsongen, särskilt RS-virus och influensa. Både barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion.

Från och med den 1 november 2021 gäller följande:

När behöver jag testa mig?

Testning rekommenderas fortsatt vid symtom för alla:

- ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19.
- personal inom äldreomsorg (oavsett vaccinstatus), LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.
- personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.

Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte testas.

När kan måste jag stanna hemma och när kan jag återgå?

Det är upp till varje individ att bedöma när man känner sig frisk. Rekommendationen om att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en ny luftvägsinfektion gäller alla personer, oavsett om man är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.

Ovaccinerade rekommenderas även i fortsättningen att testa sig så snart som möjligt vid symtom och stanna hemma i väntan på testresultat. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som är ovaccinerade och som inte haft covid-19 de senaste sex månaderna. Andra grupper som omfattas, oberoende av vaccinationsstatus är till exempel hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, äldreomsorgstagare och patienter i behov av vård och behandling för misstänkt covid-19 .

De som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Barn och utbildning

Vid händelser, nya riktlinjer, justeringar kring grupper och avdelningar eller om en smitta förekommer kommer du som vårdnadshavare, om du på något sätt är berörd av händelsen, att få information via Schoolsoft.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller från och med den 29 september 2021

Stanna hemma vid symtom

Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom som hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Känner du dig sjuk och har symtom för covid-19 kan du läsa mer iom provtagning på 1177 Vårdguiden. Personal ringer efter någon av vårdnadshavarna att hämta barn på förskola/skolan/fritidshemmet redan vid lindriga förkylningssymtom eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen. 

När ska jag vara hemma och när kan jag återgå?

Vid symtom av covid-19 hos dig, ditt barn eller någon annan i ditt hushåll, ska personen stanna hemma och testa sig. Personen som har tagit testet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att testning sker av vuxna och barn från förskoleklass och uppåt. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Vid symtom behöver barn i förskola och grundskola stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Ungdomar i gymnasieåldern bör stanna hemma i minst 7 dagar. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Symtomfria barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. Detta gäller även medan personen i hushållet väntar på provsvar. 

Om provsvaret är positivt: Har någon i hushållet bekräftats smittad av covid-19 blir ni kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kommer bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom. Den som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och symtomfri behöver inte stanna hemma eller testa sig. Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg. 

Om prosvaret är negativt: Om du har tagit ett PCR-test stanna hemma tills du är pigg och frisk. Om du har tagit ett antigentest (snabbtest) kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Anmälan av frånvaro
Medarbetare, barn och elever som haft symtom ska vara symtomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola. När du anmäler frånvaro för sjukt barn i förskolan, skolan eller fritids kan du samtidigt anmäla de två extra dagar som barnet ska vara hemma.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Här kan du läsa om regler kring vård av barn (vab).

Här hittar du en snabbgudie för när och hur länge du bör stanna hemma. 

Smittspårning

Om covid-19 bekräftas hos en person kan det i vissa fall bli aktuellt att genomföra en smittspårning på skolan. En person med bekräftad covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldig att delta i en smittspårning. För att det ska bli aktuellt att smittspåra på skolan, måste personen med covid-19 ha varit på skolan under smittsam fas. Med smittsam fas menas tiden då personen haft symtom samt 48 timmar innan första symtom. Det är regionens smittskyddsenheter som vägleder skolor om hur smittspårning görs i regionen.

Skulle Mörbylånga kommun få fall av coronaviruset på en förskola/skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Om du som vårdnadshavare är berörd kommer du att bli informerad. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Såhär går smittspårningen till:

 • Smittspårningsenheten kontaktar den smittade/vårnadshavaren och stöttar i avgörande om vem/vilka som kan vara smittade och vilken information som är viktig för skolan att få.
 • Du som vårdnadshavare kontaktar rektor på förskola/skola om ditt barn testats positivt för Covid 19.
 • Skolan kartlägger kontakterna och skickar ut information till dig som kan vara utsatt för smitta till berörda kontakter. Vid fler fall i en grupp/klass/årskurs som har koppling till varandra tas kontakt med smittspårningsenheten för diskussion kring vidare handläggning.
 • Eventuellt kan en grupp elever behöva skickas hem för att bryta smittspridning. Då har koordinator/smittspårningsenheten tät kontakt med smittskyddet.

Här kan du läsa mer om smittspårning på Region Kalmar län.

Här kan du läsa mer om smittspårning i skolor.

Här kan du läsa mer om hantering kring smittspårning.

Skyddsutrustning

Du ska vara medveten om att du och ditt barn kan mötas av personal med munskydd och visir. Detta är skyddsåtgärder som vidtas på våra enheter vid behov. Det kan påverka kontakten med barnen, förbered dem gärna på att det kan hända men att det är samma fina pedagog som vanligt bakom masken.

Vad gäller vid utomlandsresa, till exempel vid lov?

Du bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar dig genom att besöka webbplatsen 1177.se. Var även försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.

Rekommendationen gäller till och med den 31 oktober.

Undantag från rekommendationen om att testa sig efter ankomsten. Den som enbart rest inom Norden, den som är fullvaccinerad för minst två veckor sedan och barn yngre än sex år behöver inte testa sig efter ankomsten till Sverige. Den som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret behöver inte heller testa sig.

Läs mer om reserekommendationerna på Folkhälsomyndighetens sida här.

Elever i karantän har rätt till möjlig undervisning när de följer råd från Folkhälsomyndigheten, vilket här är fallet. 

Hur kan jag bidra till att minska smittspridningen?

För att minska smittspridningen kan du påminna alla i familjen ditt barn om att:
 • Stanna hemma vid symtom
 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Vara ute under raster

Vaccinering i skolan

Genom samverkan mellan Region Kalmar län och vår kommun erbjuds vaccination mot covid-19 på plats i skolan. Vaccinationen är frivillig.

Skolsköterskorna i kommunen kommer tillsammans att genomföra vaccinationer ute på skolorna. Ett brev har skickats till dig som är vårdnadshavare från Region Kalmar län med en samtyckesblankett och en hälsodeklaration som måste fyllas i och lämnas in till klasslärare/mentor. Både blanketterna behöver skrivas under av båda vårdnadshavarna, och samtyckesblanketten måste fyllas i och lämnas in oavsett om samtycke ges eller inte.

Om ditt barn ännu inte fyllt tolv år vid skolans vaccinationstillfälle kommer ett nytt vaccinationstillfälle i januari 2022.

Mer information om vaccinering på skolor finner du som vårdnadshavare på Schoolsoft. 

Social omsorg

Vi arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och för att säkerställa att våra omsorgstagare får sina insatser och att våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen skulle drabba någon inom vår verksamhet.

Vad gör Mörbylånga kommun för att minska smittspridningen?

 • Vi följer rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett kring smittspridning.
 • Alla våra medarbetare har fått förstärkt information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. 
 • Inom all vård och omsorg är vi alltid noggranna med att följa de rutiner vi har. Vi gör alltid vårt yttersta för att förhindra smittspridning, det gäller alla sjukdomar.
 • Alla medarbetare har fått tydliga instruktioner om att stanna hemma vid eventuella symtom, även lindriga sådana. Alla medarbetare stannar också hemma två dygn extra efter de har blivit helt friska.

Kan jag hälsa på en anhörig/närstående på något av kommunens äldreboenden?

Kommunens äldreboenden är öppna för besök men särskilda restriktioner gäller. Mörbylånga kommun är måna om våra äldre och har tagit fram rutiner utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna ta emot besök på ett säkert och tryggt sätt. Eftersom respektive boende i Mörbylånga kommun har olika förutsättningar finns det lokala rutiner för besök. Gemensamt för alla boenden är att du ska kontakta boendet eller den avdelning där din anhörig/närstående finns innan du kommer för att få mer information om vilka rutiner som gäller. Besöksrutinerna kan komma att ändras.

Regler för besök på kommunens särskilda boenden

I dagsläget kan vi ta emot max två (2) besökare samtidigt till samma omsorgstagare. Alla boenden utom Villa Viktoria kan ta emot fler än 2 personer. Dessa besök måste dock förbokas. 

Inför ditt besök behöver du tänka på att:  

 • ringa till boendet för att planera in ditt besök tillsammans med personalen
 • vara frisk och inte uppvisa några tecken på symtom, då ska du stanna hemma 
 • hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19 och att äldre personer bör begränsa sina fysiska kontakter
 • är ni fler än tre besökare måste ni meddela detta för att boendet/avdelningen ska kunna ordna med ett större rum/plats.

Under ditt besök behöver du tänka på att: 

 • • respektera och följa boendets rutiner
  • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
  • hålla avstånd till andra personer under besöket, både inomhus och utomhus
  • uppehålla dig/er i lägenheten och inte i allmänna utrymmen
  • använda visiret och behålla det på under hela besöket. 

Verksamheterna ansvarar för att: 

 • informera om boendets specifika besöksrutiner
 • besluta om hur många som kan besöka boendet samtidigt
 • anpassa lokalerna så att besökare, boende och personal kan hålla ett säkert avstånd, både inomhus och utomhus
 • planera besök och besökstider
 • tillhandahålla hygienartiklar och skyddsutrustning.

Vad kan jag som anhörig göra?

 • Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och för att minska smittspridningen i samhället. 
 • Det är alltid möjligt att ringa till omsorgsboendet och höra hur personen mår.
 • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Hur hanterar vi en misstänkt smitta?

Vid misstanke om eller vid en konstaterad smitta följer vi framtagna rutiner. 

Om en boende misstänks vara smittad kommer personalen att informeras för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tryggt sätt. All personal ska alltid agera utifrån kommunens rutiner och myndigheternas rekommendationer på bästa sätt oavsett brukare för att minska smittspridningen.

Vi misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Kalmar län.

Vi arbetar under sekretess

Anställda inom vård och omsorg arbetar under sekretess. Vid bekräftad smitta på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller på ett LSS-boende lämnar vi inte ut uppgifter om på vilket boende/plats som smittan finns eller vem som är smittad oavsett, om det gäller en brukare/patient eller personal. Däremot lämnar vi ut uppgifter om vi har eller inte har konstaterade fall i vår verksamhet.

Vad händer om många inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Kultur och fritid

En tillfällig covid-19-lag gäller i Sverige. Med stöd av den lagen har ett antal begränsningar införts, bland annat gällande gym- och sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser och yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster. Från och med 29 september 2021 har restriktioner kirng deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tagits bort. 

Fortsatt bör verksamheter ser till att utrymmen ordnas på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt och att det är möjligt för besökare att hålla avstånd och undvika trängsel. 

Läs mer om begränsningar för fritids- och kulturverksamhet här. 

Mer information, frågor och svar om tillfällig covid-19-lag finns på länsstyrelsens webbplats

Näringsliv

Tips på hur du som privatperson kan stötta lokala företag

 • Handla lokalt!
 • Om du inte kan handla i en fysisk affär, kontakta butiken och fråga om du kan få hemkörning av mat, catering, varor etc.
 • Boka inte av, boka om!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Köp ett gäng lunchkuponger på din favoritrestaurang.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang, ett hotell eller ett besöksmål i närheten. (Exempelvis recension på Google.)
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Skulle du arrangera ett lokalt arrangemang som nu blivit inställt? Se över möjligheten att ha kvar bokningen av artister, föreläsare och konferencierer och kör arrangemanget via länk istället.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser, utkörning exempelvis?
 • Ta hand om varandra och följ råden från Folkhälsomyndigheten. Fortsätt att konsumera och just nu är det viktigare än någonsin att handla lokalt!

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Stöd till företag i Mörbylånga kommun

 1. Redan bokade konferenser kommer inte att avbokas, även om de inte genomförs.
 2. Möjlighet att få anstånd med eller uppdelning av fakturor utställda av Mörbylånga kommun. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
 3. Tillsynsbesök från kommunen som kan flyttas fram i tiden kommer att genomföras senare. De besök som kommer genomföras förbokas i största möjliga mån.
 4. Mörbylånga kommun kommer att lyssna till önskemål om förkortad betalningstid för leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 5. Kommunen genomför en inventering av personal på kort och lång sikt för att samarbeta med företag. Ett möjligt samarbete kan vara att sysselsätta eventuell permitterad personal i kommunens verksamheter.
 6. Kommunen kommer att behandla företag som hyr lokaler av kommunen positivt om de begär anstånd med hyror. Kommunen uppmanar även privata fastighetsägare att försöka göra detsamma. Om du som företagare är hyresgäst hos Mörbylånga Bostad AB och har frågor kring betalningar, kontakta: jonas.everbrand@mbab.se.

Ansökan om subventionerade kommunala avgifter

Mörbylånga kommun har beslutat att ge stöd till företag och föreningar i kommunen som kan påvisa att de drabbas av corona-pandemin och effekterna av de åtgärder som vidtas för att förhindra smitta.

Stödet innebär att företag och föreningar kan få kommunala avgifter, exempelvis tillsynsavgifter, va-avgifter eller avgifter för tillstånd reducerade eller i vissa fall helt borttagna under 2020. Stöd ska kunna lämnas för längre eller kortare perioder beroende på det enskilda företagets situation.

Du hittar ansökan här.

Råd till butiker och andra verksamheter

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcentrum, varuhus, affärer, butiker och liknande verksamheter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Handelns branschorganisationer har tagit fram bra vägledande dokument som stöd.

Besökare ska kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. 

Svensk handels gemensamma rutiner med anledning av covid-19

Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinjer och branschöverenskommelser

Restauranger, barer, caféer och andra serveringar

Från och med den 29 september 2021 har restriktionerna för serveringsställen tagits bort. Serveringsställen ska fortfarande vidta åtgärder för att utrymmen ordnas på ett sätt som är säkert utifrån smittskyddssynpunkt. Det ska vara möjligt för besökare att hålla avstånd från varandra och tränsel ska undvikas. 

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder

Sedan 1 juli 2020 gäller lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den ska göra tillsynen effektiv och minska spridningen av covid-19. Kommunen har ansvaret för tillsyn av trängsel på restauranger, kaféer och andra serveringar. Kommunen har också rätt att tillfälligt stänga en verksamhet. Riksdagen har förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022.

Här kan du läsa mer om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.

Kommunens utför tillsyn

Mörbylånga kommun ansvarar för tillsynen på restauranger, barer, caféer och andra serveringar. Tillsyn görs vid olika tidpunkter på dagen, både under veckodagar och helger eftersom antalet gäster kan variera. Om serveringsstället inte vidtar tillräckliga åtgärder efter att ha fått chans att rätta sig kan kommunen besluta om föreläggande eller förbud.

Råd, hjälp och information

Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19 (Folkhalsomyndigheten)

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning (Länsstyrelsen Kalmar län)

Frågor och svar (Livsmedelsverket)

När smittan kommer - vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet

Region Kalmar län har tagit fram en vägledning för dig som är arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en verksamhet. Vägledningen är tänkt att fungera som ett stöd vid bekräftade fall på arbetsplatsen eller i verksamheten och kan även användas vid förberedelser för ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen/i verksamheten. Vägledningen beskriver också smittskyddsläkarens ansvar och hur en smittspårning går till.

Information om när smittan (regionkalmar.se)

Information för företagare på andra webbplatser

Verksamt.se - Svenska myndigheters gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster

Region Kalmar - Jourhavande företagslots i Kalmar län

Region Kalmar - Företag med upp till 20 anställdakan söka extra stöd för extern rådgivning med anledning av coronaviruset 

Arbetsförmedlingen - så kan du rekrytera direkt

Kalmar Science Park - bra att känna till som företagare i samband med coronaviruset

Tillväxtverket - Ansök om stöd för korttidsarbete samt rutiner för ansökan

Almi - Samlad information om stödåtgärder

Regeringen - Så kan egenföretagare ta del av åtgäder med anledning av coronaviruset

Regeringen - Stödåtgärder för enskilda firmor

Regeringen - Stödåtgärder för aktiebolag

Kontakt

Peter Marklund, näringslivschef i Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-470 14
peter.marklund@morbylanga.se

Sidan granskad 15 oktober 2021 Kommentera sidan