Du är här: Start/Kommun & Politik/Vigsel, Namngivning och Begravning/Dödsfall och begravning/Dödsboanmälan och begravningshjälp

Dödsboanmälan och begravningshjälp

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning och är kostnadsfri. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man söka ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning.

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning göras. I vissa fall kan den ersättas av en enklare dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning och är kostnadsfri.

Det räcker att göra en dödsboanmälan om 

  • den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • den avlidne inte äger någon fastighet eller tomträtt
  • ingen av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras
  • värderingen av tillgångarna inte är så komplicerade att omfattande efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs.

Det är viktigt att inga räkningar betalas förrän dödsboanmälan är gjord.

Begravningshjälp

Begravningskostnaden är en prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man söka ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. Innan bistånd kan beviljas görs en grundlig ekonomisk utredning kring dödsboets tillgångar.

Kommunen utgår från fastställda riktlinjer vad gäller begravningskostnad, gravsten och textkomplettering.

Sidan uppdaterad 17 juni 2019 Kommentera sidan