Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker i kyrkan. Vid en sådan begravning står det alla fritt att lägga upp begravningsakten som man själv vill. Det står dock i lagen att det "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd".

Borgerlig begravningsförrättare 2019-2022

Mörbylånga kommun har utsett två borgerliga begravningsförrättare, Anders Wassbäck och Monika Bergman. Man är dock inte tvungen att anlita en begravningsförrättare utan den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen åt.

Sidan granskad 24 september 2021 Kommentera sidan