Du är här: Start/Kommun & Politik/Unga i Mörbylånga kommun

Unga i Mörbylånga kommun

Ungas röst är viktig och vi vill ta till vara på de ungas perspektiv både i verksamheterna och ute i samhället.

Unga kommunutvecklare Många unga har svårt att känna sig delaktiga i vad som händer i sin kommun. Det vill Mörbylånga kommun ändra på och har därför startat arbetsgruppen Unga kommunutvecklare med uppdraget att göra ungas röst hörd.

Inför 2021 tog våra politiker beslut om att avsätta medel för att anställa en ung kommunutvecklare. Grunden till insatsen är en ökad oro och polarisering i samhället, inte minst bland unga. Alltför få ungdomar kommer till kommunens fritidsgårdar och naturliga mötesplatser där ungdomar i olika åldrar och med olika intressen kan möta varandra. Satsningen på unga kommunutvecklare fyller en viktig funktion i detta arbete.

Våren 2021 planerades upplägget för kommande uppdrag, detta i samband med riktade statsbidrag kopplat till ungdomsjobb (från Arbetsförmedlingen). Efter en nogsam rekryteringsprocess anställdes sju unga kommunutvecklare med kompetens inom olika områden och arbetade fram till den 17 december 2021. Vidare fortsätter uppdraget med tre Unga kommunutvecklare fram till den 31 Mars 2022.

Uppdraget

Uppdraget Unga kommunutvecklare vänder sig till alla ungdomar (oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning) med syfte att:

 • Ta tillvara på våra ungas engagemang och innovationskraft genom att arbeta med olika utvecklingsfrågor
 • Öka ungas delaktighet och inflytande i samhället
 • Öka kunskapen om ungas livssituation genom att sprida ungdomsperspektivet och göra ungas röst hörd.

Unga kommunutvecklare är ett politiskt uppdrag med koppling till Barnkonventionen och Agenda 2030, samt kommunfullmäktiges mål "Gynnsamma uppväxtvillkor". De Unga kommunutvecklarna arbetar utifrån målen:

 • Nå ut till ungdomarna genom den sociala plattformen
 • Fånga ungdomsperspektivet och lyfta deras röster
 • Öka ungas delaktighet och inflytande i samhället; politiken, näringslivet samt föreningslivet
 • Utreda önskemål om mötesplatser för ungdomar
 • Öppna en respektfull dialog mellan ungdom och äldre

Under våren 2022 ligger fokuset på:

 • Valpolitik och medborgarförslag
 • Generationsöverskridande aktiviteter
 • Södra Ölands föreningsliv
 • Skola-arbetsliv
 • Ungdomsforum
 • Motorburen ungdom
 • Fritidsgården och individer med funktionsvariationer

Ungdomsforum

Ungdomsforum är en social mötesplats för dig med ett samhällsintresse. Här får du möta unga mellan 12-25 år och diskutera kommunens framtid. Vi fikar, diskuterar och reflekterar över Mörbylånga kommuns utveckling utifrån ett ungdomsperspektiv. Alla våra möten är anpassade utefter varje individs behov, det finns möjlighet att delta digitalt och via chatt. Alla unga är välkomna att delta oavsett om du vill prata eller endast lyssna. Kom och häng, och bli del av ett spännande sammanhang. De unga är framtidens politiker, tjänstepersoner och näringsidkare, det är en självklarhet att unga ska delta i konversationen.

För att få information om nästa inplanerade möte följ oss på instagram eller mejla Emilia via kontaktuppgifterna ovan. Varmt välkommen i gänget!

Vill du veta mer?

Vi letar alltid efter unga som vill bidra till att göra deras röst hörd! Hör gärna av dig till Eleonor Rosenqvist, verksamhetsområdeschef Kultur och fritid, så kan vi berätta mer om arbetet.

Sidan granskad 18 februari 2022 Kommentera sidan