Kopieringstaxa

På kommunens kansli kan du få hjälp med att kopiera allmänna handlingar eller arkiverat material.

Kommunen har enligt kommunallagen (1991:900 8 kap § 3b) rätt att ta ut en avgift utifrån en aktuell kopieringstaxa.

De första 9 kopiorna av en allmän handling är gratis. Därefter tillkommer en avgift per kopia. Vid fler än 10 kopior tillkommer även en grundavgift. Har du eget medtaget material gäller aktuell kopieringstaxa från första kopian.

Sidan uppdaterad 17 augusti 2020 Kommentera sidan