Du är här: Start/Kommun & Politik/Projekt och samarbeten/Tillsammans för service på östra Öland

Tillsammans för service på östra Öland

I projektet undersöker projektgruppen förutsättningarna för service på östra Öland. Finns förutsättningarna och vilken service är i så fall mest relevant och lämpad?

Prognoserna visar på en ökande befolkning i Gårdby med omnejd de kommande åren. Mörbylånga kommun tar fram en detaljplan för omkring 25 nya bostäder i norra Gårdby och VA är utbyggt i området vilket innebär att nya tomter kan styckas av. Sommartid rör sig också många besökare längs med östra Öland och sammantaget innebär det att det kan finnas förutsättningar för att utveckla den kommersiella servicen i området. Kommersiell service innebär inte enbart bensin och livsmedel utan kan även vara till exempel post- och paketutlämning, laddinfrastruktur eller kontorsarbetsplatser.

I projektet undersöker projektgruppen förutsättningarna för service inom det geografiska området. Finns förutsättningarna och vilken service är i så fall mest relevant och lämpad?

För att underlätta att den offentliga organisationen går i takt med civilsamhället sker parallellt ett internt arbete med processer. Med målet att de åtgärder som vi gemensamt beslutar oss för att genomföra blir utförda på bästa sätt.

Projektet pågår: 2022–2024
Total projektbudget: 670 970 SEK. Finansieras av Mörbylånga kommun och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket.
Samverkanspartners: MFAB, Sandby-Gårdby byggnadsförening och Sandby-Gårdby hembygdsförening
Program: EU:s Landsbygdsprogram

EU jordbruksfonden logo och Tillväxtverket
Sidan uppdaterad 27 januari 2023 Kommentera sidan