Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Unikt projekt för behovsanpassad hemtjänst i kommunen

Unikt projekt för behovsanpassad hemtjänst i kommunen

PRESSMEDDELANDE: Denna vecka har social omsorg i Mörbylånga kommun startat upp ett pilotprojekt om behovsanpassad hemtjänst– en unik satsning för kommunen! Projektet siktar på att skapa en mer personcentrerad vård för brukaren och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

I pilotprojektets arbetsgrupp ingår 11 undersköterskor, en enhetschef, en utvecklingschef och en konsult.

- Istället för att göra en omorganisering på ett mer traditionellt sätt där vi gör en projektplan som vi förmedlar ut så kommer vi nu att testa något nytt. Innan vi funderar på hur vi skulle kunna omorganisera oss ska vi föra dialoger med de vi är till för. Förändringen ska baseras på kunskap, säger Sofi Ludvigsson Ferm, utvecklingschef för social omsorg.

Arbetsgruppen kommer att intervjua brukare inom ett visst hemtjänstområde och sedan studera organisationen så som den ser ut idag. Efter det kommer gruppen att fundera på hur man skulle kunna arbeta annorlunda för att på ett bättre sätt möta behovet som brukarna har och arbeta mer personcentrerat.

Socialnämndens ordförande Mathias Karlsson är en av de bakomliggande krafterna till pilotprojektet.

- Det här sättet att arbeta och utveckla vår verksamhet på är ett led i vår vision om att ha Sveriges mest personcentrerade äldreomsorg. För oss är det viktigt att vi utgår ifrån de vi är till för, vilket är brukarna och deras behov. Det är något vi inte kan gissa oss till utan det kräver dialog, säger Mathias Karlsson.

Att undersköterskorna är de som driver projektet och ska komma med idéer om hur man skulle kunna arbeta annorlunda går hand i hand med kommunens nya styrmodell Tillitsbaserad ledning och styrning. Förhoppningen är att pilotprojektet inte bara ska förbättra vården för brukarna utan också arbetsmiljön för medarbetarna i hemtjänsten. Kortare beslutsvägar med utökat ansvar och mandat ska ge ett mer anpassat arbetssätt och öka arbetsglädjen.

- Medarbetarna är proffsen i sitt arbete. De arbetar närmst verksamheten och kan därför bäst se behoven som finns för att öka kvaliteten gentemot våra brukare och för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö, säger Mathias Karlsson.

Mer information

Projekt Behovsanpassad hemtjänst

Följ gärna projektet på facebooksidan Hemtjänsten i Färjestaden med omnejd under #behovsanpassadhemtjänstmörbylångakommun.

Kontakt

Mathias Karlsson (S), socialnämndens ordförande Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-471 15
Mathias.Karlsson@morbylanga.se

Sofi Ludvigsson Ferm, utvecklingschef social omsorg Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-476 09
sofi.ludvigsson@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 27 oktober 2021 Kommentera sidan