Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Torslunda skola blir certifierade för sitt arbete med elevernas hälsa!

Torslunda skola blir certifierade för sitt arbete med elevernas hälsa!

PRESSMEDDELANDE: Torslunda skola har blivit utsedd till en av de certifierade Generation Pep skolorna för 2022. Skolan arbetar föredömligt med att prioritera fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i elevernas vardag. Under året kommer skolan att få råd och stöd av den ideella organisationen Generation Pep för att fortsätta arbetet, samt ett diplom signerat av prins Daniel och verksamhetschef Carolina Klüft.

För att bli certifierad måste skolan uppfylla vissa kriterier som främjar elevernas fysiska aktivitet och hälsosamma matvanor, vilket Torslunda skola sedan förra året arbetat med både på daglig basis och i ett långsiktigt perspektiv. Skolan har bland annat satt in extra rörelsepass både under och mellan lektioner samt planerat rastaktiviteter som fritidspersonalen ansvarar över varje dag. Rastaktiviteter bidrar även till att minska förekomsten av mobbing då fler vill delta när aktiviteterna är organiserade.

- Vi är väldigt glada över att ha blivit utvalda! Det ligger mycket jobb och engagemang bakom detta som vår personal har arbetat med och det är fantastiskt att se vad det ger till eleverna. Vi har inte bestämt hur vi ska fira men det kommer att innehålla både glädje och rörelse, säger Lena Nilsson, rektor på Torslunda skola.

Kommunens hälsosamma kostplan och boken "Värsta bästa hälsan" skriven av Maria Dufva, har legat till grund för arbetet med goda matvanor. Skolan har tillsammans med kostenheten arbetat med näringsrika måltider för att energin ska räcka hela dagen och planerar att utöka samarbetet för att ytterligare förbättra måltiderna. Med dessa insatser bidrar skolan inte bara till en bättre folkhälsa, det ger också bättre förutsättningar för elevernas lärande då fysisk aktivitet bland annat ökar koncentrationsförmågan.

- Vi började terminen med ett projekt där eleverna fick ta morgonpromenader och under tiden arbeta med ett uppdrag, exempelvis att diskutera en matteuppgift eller repetera något med sin gå-kompis. Efter ett tag märkte vi stor skillnad i motivationen hos eleverna då de började efterfråga promenaderna när det projektet var klart, säger Lena Nilsson.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Under året kommer Torslunda skola att få råd och stöd från organisationen för att utveckla arbetet.

- Vi kommer att fortsätta med de aktiviteter vi redan har infört och framöver ska vi titta på hur vi kan planera fysiska aktiviteter utanför skoltid. Till exempel skulle elever kunna få prova på nya aktiviteter genom att vi bjuder in utomstående aktörer, säger Lena Nilsson.

Kontakt och mer information

Lena Nilsson, rektor på Torslunda skola
lena.nilsson2@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 95

Läs mer om Generation Pep Skola här.

Sidan uppdaterad 31 januari 2022 Kommentera sidan