Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Mörbylånga kommun får ny verksamhetschef inom äldreomsorgen

Mörbylånga kommun får ny verksamhetschef inom äldreomsorgen

PRESSMEDDELANDE Mörbylånga kommun har det senaste året rönt stor uppmärksamhet inom vård- och omsorgs-Sverige. Fina utmärkelser och nya moderna arbetsmodeller är ett par anledningar. Sofi Ludvigsson Ferm blir ny verksamhetschef för äldreomsorgen i Mörbylånga kommun och ska ta verksamheten ännu ett steg.

– Det här är ett fantastiskt spännande uppdrag som jag är väldigt glad över att få möjlighet att förvalta. Jag kommer senast från uppdraget som utvecklingschef så jag känner organisationen och har varit delaktig i flera av de senaste projekten, säger Sofi Ludvigsson Ferm.

Det har hänt en hel del inom Mörbylånga kommuns vård- och omsorgsarbete senaste tiden.

Kommunens demensteam har vunnit utmärkelser för sitt nya sätta att verksamhetsövergripande arbeta med både de som drabbas av demens och deras anhöriga.

Inom hemtjänsten har den så kallade Mörbylångamodellen skapat hög trivsel och arbetsglädje som hyllas av både personal inom hemtjänsten och hemtjänstens brukare.

Sofi Ludvigsson Ferm ser mycket fram emot sin nya roll som verksamhetschef för äldreomsorgen i Mörbylånga kommun.

– Vår vision är att skapa Sveriges bästa personcentrerade äldreomsorg. Jag vet vilka duktiga och drivna medarbetare som jobbar hos oss så vi har alla förutsättningar att uppfylla visionen.

Äldreomsorgen i Mörbylånga kommun består av särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet, träffpunkt och demensteam. Det finns i dagsläget 346 medarbetare och 42 visstidsanställda. Alla tillsvidareanställda har en heltidstjänst men det är valbart att söka ner i sysselsättning. 74 procent av medarbetarna arbetar heltid, en siffra som är hög i jämförelse med andra kommuner i landet.

Sofi brinner för sitt arbete och önskar att alla som jobbar i verksamheten ska känna likadant.

– Arbetsglädjen är viktig och jag tror vi ökar den genom att låta våra medarbetare vara delaktiga i till exempel planeringen av arbetet. Undersköterskorna är så proffsiga på sitt arbete och de vet bäst hur vi ska leverera en god kvalitativ vård och omsorg. Det handlar om att vi ska ge mer mandat och inflytande till medarbetarna. Det skapar engagemang och arbetsglädje. Även om det medföljer ett stort ansvar.

– Jag tycker att det är oerhört viktigt med dialog. Dialog med våra brukare, vilka är deras behov? Dialog med våra medarbetare, hur ser de att vi på bästa sätt ska matcha brukarnas behov? Har vi något som idag hindrar oss och som vi behöver ta tag i?

Vilka är de svåraste utmaningarna?

– Den största utmaningen just nu är att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare, något vi jobbar hårt på. Demografin har länge pekat på utmaningar i bemanningsfrågorna. Ytterligare en utmaning är en budget i balans utifrån ökade utmaningar.

På vilka sätt är ni en attraktiv arbetsgivare?

– Vi har nu förhandlat fram ett lokalt avtal för Degerhamns hemtjänstgrupp. Där har det över lång tid varit svårt att rekrytera, svårare än på andra ställen i kommunen. Nu får man som tillsvidareanställd och semestervikarie i Degerhamn arbeta 85 procent men få heltidslön. Vi är stolta över avtalet och hoppas att det ska lockar medarbetare till en av kommunens vackraste arbetsplatser.

– Vi har också reviderat våra riktlinjer gällande Heltidsresan. Heltidsresan är i botten något positivt, alla har rätt till en heltidstjänst. Dock kom det i samband med heltidsresan en hel del rutiner och riktlinjer, bland annat gällande hälsosamma scheman. Det vi insett längs vägen är att många medarbetare saknade en fördjupad dialog och att vad som upplevs som hälsosamt är väldigt individuellt. Nu pratar vi inte längre om hälsosamma scheman som något som är generellt för alla.

- Vi har också lyssnat in våra medarbetare och det blir nu valbart om man vill ha fler fridagar när man söker ner i sysselsättningsgrad. Jag tror att där sticker vi verkligen ut hakan jämför med många andra kommuner. Jag tror på ökad arbetsglädje, ökad frisknärvaro och engagerade medarbetare.

För mer information och frågor

Sofi Ludvigsson Ferm
Verksamhetschef äldreomsorgen Mörbylånga kommun
0485-479 09 eller sofi.ludvigssonferm@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 6 maj 2022 Kommentera sidan