Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Mörbylånga kommun åtalsanmäler sig själv

Mörbylånga kommun åtalsanmäler sig själv

PRESSMEDDELANDE: I juli 2020 fick Mörbylånga kommun tillstånd att lägga upp muddermassor för avvattning på kommunal mark i Grönhögen. Massorna skulle enligt beslut läggas med tät bottenyta och vallar så att lakvatten inte kan spridas till omgivningen i väntan på provsvar. Nu har det visat sig att rutinerna har brustit i hanteringen av avfallet varför Mörbylånga kommun åtalsanmäler sig själv.

Massorna som muddrats i Grönhögens hamn består till största delen av grus och kommer från Kalmarsunds botten cirka 100 meter utanför hamnen, in mot hamninloppet och vidare inne i hamnen. Muddringen gjordes eftersom att rännan in mot Grönhögens hamn med åren blivit grundare då grus förflyttats in i rännan med vattenströmningarna. Entreprenören upphandlades under hösten 2020 och arbetet slutbesiktigades i slutet av mars 2021.

Den 11 oktober 2021 lämnade kommunens miljöverksamhet, som har tillsynsansvar, synpunkten att massorna bör klassas som förorenat avfall och ska gå till slutdeponi då de innehåller förhöjda halter av olika tungmetaller.

– I samband med det uppdagades att en tjänsteperson vid kommunen fattat ett beslut att ta hål på tätskiktet för att skynda på avvattningen. Hål har gjorts under vecka 27 och den 14 september. Det var förstås inte bra. När nuvarande chef fick kännedom om detta togs genast beslut om att hålen skulle lagas och lagningsarbetet utfördes 13 oktober, säger Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef och tillägger:

– Att ta hål på tätskiktet bryter mot det befintliga tillstånd kommunen har för uppläggning av massorna. Därför är ett tillsynsärende skapat och en åtalsanmälan skickas idag in till Åklagarmyndigheten i Malmö för vidare utredning.

– Hur mycket vatten som runnit ut är inte känt, men det rör sig inte om stora mängder. Oavsett, är föroreningar allvarliga och olyckliga var de än sker och vi planerar såklart att kontrollera marken när verksamheten avvecklas och vid behov kommer vi även låta sanera marken. Platsen är noga utvald för att minimera risker vid eventuellt läckage, säger Daniel Jonsson och avslutar:

– Jag ser allvarligt på att våra rutiner brustit och att vi inte följt de villkor som finns i tillståndet. Av den anledningen måste vi nu givetvis se över våra rutiner och säkerställa att liknande inte händer framöver.

Kontakt och frågor

Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef Mörbylånga kommun
daniel.jonsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 40

Staffan Åsén, miljöchef Mörbylånga kommun
staffan.asen@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 44

Sidan uppdaterad 9 november 2021 Kommentera sidan