Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Mörbylånga kommun – bäst i trygghetsarbetet

Mörbylånga kommun – bäst i trygghetsarbetet

PRESSMEDDELANDE: Mörbylånga kommun är en av de tryggaste kommunerna i hela syd-Sverige. Det visar resultatet från trygghetsmätningen 2021 som Polisregion syd tar fram. Dessutom är Färjestaden den tryggaste tätorten inom lokalpolisområde Kalmar. Samtidigt fortsätter det redan etablerade och förebyggande trygghetsarbetet i kommunen.

Mörbylånga kommun har ytterligare förbättrat sitt trygghetsresultat sedan 2020 och hamnar 2021 på en topplacering när det gäller trygghet. Detta resultat har dessutom varit mycket bra över tid, ända sedan 2009. Hade det inte varit för att mätningen bara gäller syd-Sverige hade kommunen kanske kunnat skryta om att vara en av de absolut tryggaste kommunerna i landet.

Undersökningen visar att ytterst få invånare i kommunen har utsatts för brott det senaste året. 91 procent av medborgarna har över huvud taget inte blivit utsatta för något som helst brott, vilket är en mycket bra procentsats jämfört med genomsnittet i landet.

Mörbylånga kommun ligger även långt fram i sitt aktiva arbete med att skapa en trygg kommun för sina medborgare och besökare. Kommunen Brottsförebyggande råd, BRÅ startade redan för 15 år sedan. Dessutom har kommunen i höst anställd sju Unga kommunutvecklare vars uppgift är att få ett samarbete och ett samspel med kommunens unga medborgare.

I det aktiva brottförebyggande arbetet har kommunen ett nära samarbete med kommunpolis Magnus Areskog som är mycket nöjd med arbetet som kommunen gör och även med resultat av det:

– Vårt gemensamma arbete med att minska skadegörelsen fortsätter tillsammans med flera av kommunens verksamheter. Bostadsinbrotten ligger till exempel glädjande nog på en fortsatt extremt låg nivå. Det beror bland annat på en väl utvecklad grannsamverkan i Mörbylånga kommun, säger Magnus Areskog.

Magnus Areskog är även aktiv i möten med kommunens unga. Dessa möten har Unga kommunutvecklare tagit initiativ till. Mörbylånga kommun växer så det knakar och här är ungdomar viktiga och då är det avgörande för det trygghetsskapande arbetet att unga har en stark röst i kommunen organisation.

– För att möta kommunens positiva tillväxt krävs det att vi lägger våra resurser på rätt saker. Kommunens barn växer snabbt upp vilket skapar en allt större grupp ungdomar, säger Ann Willsund kommundirektör.

Det gör att ungdomsfrågor har största prioritet i kommunens trygghetsskapande arbete.

– Att anställa unga kommunutvecklare i Mörbylånga kommun är en del i detta. Kommunen vill ha en nära dialog med ungdomarna och då behöver vi ha en förtroendefull kanal mellan kommunens tjänstepersoner och våra barn och ungdomar. Vi måste prata med ungdomar på ungdomars vis och det gör våra unga kommunutvecklare på ett utmärkt sätt, säger kultur och fritidschef Eleonor Rosenqvist.

Linn Bergsten Ahrens är kommunens samordnare för trygghetsfrågor och ser i undersökningen att Mörbylånga kommun har väldigt få problem sett ur ett nationellt perspektiv. Problem, såsom ordningsstörning eller brott har knappt något utrymme alls i Mörbylånga kommun.

Hon och kommunen har nu analyserat resultatet av trygghetsmätningen i samarbete med kommunpolis Magnus Areskog. Trots fina resultat tänker Linn Bergsten Ahrens inte ta det lugnt.

– Tillsammans med övrig brottsstatistik ser vi att det finns ett växande problem med skadegörelse. Det vill vi förstås stävja. Därför gör vi besök på särskilt utsatta platser för att söka och hitta lösningar som minskar risken för skadegörelse, säger Linn Bergsten Ahrens.

Även kommundirektören poängterar att kommunen kommer fortsätta sitt idoga trygghetsskapande arbete:

– Trygghetsmätningen ger en tydlig signal om att våra kommuninvånare känner sig trygga i sitt närområde. Det är förstås väldigt skönt. Men det viktigaste för oss är att vi har ett långsiktigt, strukturerat och förebyggande arbete över hela vår kommun, säger Ann Willsund.

För mer information kontakta:

Linn Bergsten Ahrens
linn.bergstenahrens@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 19 november 2021 Kommentera sidan