Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Heltidsresan ger positiva effekter inom vård och omsorg

Heltidsresan ger positiva effekter inom vård och omsorg

PRESSMEDDELANDE: Mörbylånga kommun har en mycket positiv utveckling av andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg. Därför var Mörbylånga kommun en av 20 kommuner som blev inbjudna till SKR och Kommunals partsgemensamma workshop.

Syftet med workshopen var att dela med sig av framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till införandet av heltidsorganisationer. Många av de utmaningar och framgångsfaktorer som togs upp delas av flera kommuner.

- Vi tycker självklart att det är väldigt positivt att Mörbylånga kommun blir uppmärksammade för att ha lyckats med att öka andelen heltidsarbetande. Heltidsarbete som norm handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att bli ekonomiskt självständiga. Detta är också en jämställdhetsfråga, att även arbetsplatser med kvinnodominerade yrken ska vara organiserade med heltidsanställningar. Detta gör ju att både lön och pension blir högre, säger Rozita Nilsson från Kommunal.

- Vi har arbetat väldigt intensivt och tagit uppdraget med Heltidsresan på stort allvar. Vi kom långt på ganska kort tid men vi är fullt medvetna om att vi har mycket kvar att arbeta med. Nu handlar arbetet om att lyssna in våra medarbetare och göra dem mer delaktiga och trygga i hur vi ska utforma Heltidsresan framöver. Vi har startat upp arbetsgrupper där vi tillsammans reviderar rutiner och riktlinjer och diskuterar utmaningar som till exempel resurspassen, säger Sofi Ludvigsson Ferm, utvecklingschef inom social omsorg i Mörbylånga kommun.

Kommunal håller med om att arbetsgivaren har gjort ett bra arbete med att få fler att arbeta heltid och ser fler utvecklingsområden.

- Vi ser också utvecklingspotential i själva genomförandet som exempelvis resurspassen, men vi är delaktiga i det fortsatt arbetet med att revidera rutiner och riktlinjer, säger Rozita Nilsson.

Om Heltidsresan

Heltidsresan är ett nationellt avtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

Målsättningar för Heltidsresan 2021-2024

1. Att alla nyanställningar ska vara på heltid.
De som nyanställs i välfärden ska anställas på heltid och också arbeta heltid.
2. Att minska antalet tidsbegränsade anställningar.
Ge fler tidsbegränsat anställda möjlighet till relevant utbildning och kompetens för att kunna bli tillsvidareanställda.
3. Att öka andelen arbetad tid som utförs av ordinarie omsorgspersonal.
Fler medarbetare behöver gå från deltid till heltid genom att sysselsättningsgraden ökas för befintlig personal.

Kontakt 

Rozita Nilsson, sektionsföreträdarekommunal
rozita.nilsson@kommunal.se
Tfn: 0485-47396/47258

Sofi Ludvigsson Ferm, utvecklingschef social omsorg Mörbylånga kommun
sofi.ludvigsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 09

Sidan uppdaterad 18 november 2021 Kommentera sidan