Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Effekter av coronapandemin i ny barnkonsekvensanalys

Effekter av coronapandemin i ny barnkonsekvensanalys

PRESSMEDDELANDE: Mörbylånga kommun har gjort en undersökning om hur barns hälsa och livssituation påverkats av pandemin. Resultatet visar att flickor har påverkats mer än pojkar och barn i årskurs fem har påverkats mer än elever i årskurs sju och nio. Den visar också att de flesta barn antagligen inte påverkats nämnvärt, medan en grupp barn som redan varit utsatta, kan vara de som påverkats mest.

Enkäten, kallad "barnkonsekvensanalysen" genomfördes under våren 2021 och skickades ut till samtliga elever i årskurs 5, 7 och 9 i kommunens alla skolor, både kommunala och fristående. Frågorna handlade om barnens hälsa och relationer och 500 svar kom in.

– Vi bryr oss om kommunens barn och ville se hur de påverkats av pandemin. Av svaren kan vi se att den stora majoriteten av barnen inte påverkats så mycket, medan de barn som redan innan pandemin haft en utsatt situation har påverkats mer, säger hållbarhetsstrateg Linn Bergsten Ahrens, en av dem som arbetat med enkäten.

Enkäten visar också att elever i den lägre årskursen i högre grad säger att de påverkats negativt, vilket gäller nästan alla frågor i enkäten.

– Kanske har aktiviteter för de yngre barnen haft en ännu viktigare social roll under pandemin då kompislek och annat umgänge har begränsats och det kan återspeglas i enkätens svar. För vissa barn är skolan en trygg plats, eller en paus från en orolig situation i det egna hemmet. Vissa barn har förlorat detta under perioder, vilket påverkat deras hälsa negativt, säger Linn Bergsten Ahrens.

Flickorna i samtliga årskurser uppger att de påverkats mer negativt än sina jämnåriga pojkar.

– Generellt sett så uppger flickorna att de påverkats mer och den vanligaste orsaken till detta är ökad stress, en aspekt kan kopplas till flickornas högre studieresultat. Flickor har, både på nationell nivå och i vår kommun, haft bättre studieresultat jämfört med pojkar under många år. Den ökade stressen som flickorna känner kan vara kopplat till att deras skolarbete har blivit påverkat av pandemin, säger Linn Bergsten Ahrens.

En del positiva effekter går också att se.

– Hemarbete och färre sociala åtaganden kan ha gjort att många vuxna under perioder känt mindre vardagsstress och haft mer tid för familjen vilket varit en vinst för en del barn. Främst är det pojkar som är positiva till att föräldrarna arbetat hemifrån. Fler pojkar än flickor uppger också att deras hälsa har förbättrats under året med pandemin. Den vanligaste orsaken till detta är att de varit mer utomhus och mer aktiva, säger Linn Bergsten Ahrens.

Kommunens skolor uppger också, generellt sett, att elever med tidigare hög skolfrånvaro har ökat sin närvaro under tiden då distansundervisning bedrivits. Vilket kan tyda på att för vissa elever är digitala lösningar positivt.

Här kan du läsa huvudrapporten. 

Här kan du läsa barn- och ungdomsversionen av rapporten. 

Mer information

Linn Bergsten Ahrens, hållbarhetsstrateg Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-478 95
linn.bergstenahrens@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 15 oktober 2021 Kommentera sidan