Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Ännu bättre sommar för båtägare i Norra hamnen i Färjestaden

Ännu bättre sommar för båtägare i Norra hamnen i Färjestaden

PRESSMEDDELANDE: Bredare och mer utrustade flytbryggor, mer valfrihet i storlekar på båtplatser och ett digitalt bokningssystem. Det är några av de saker som ska göra hamnen i Färjestaden än mer attraktiv inför sommaren.

Nu har arbetet med att byta ut bryggorna i Norra hamnen i Färjestaden startat. De äldre bryggorna har redan tagits bort och de nya förväntas bli levererade i månadsskiftet februari-mars. Arbetet är tänkt att vara färdigt till försommaren så att båtägare och turister kan njuta av den upprustade hamnen redan till sommaren.

Ökad tillgänglighet är målet för hamnen. Bland annat blir flytbryggorna både bredare och mer utrustade med el, vatten och belysning.

Landgångarna får räcke och de gamla bryggorna som bara var en meter breda ersätts med nya flytbryggor på 3,2 meters bredd med Y-bommar att förtöja båten i. Det kommer också att finnas flera storlekar på de nya båtplatserna.

I arbetet med upprustningen har Mörbylånga kommun haft en tät dialog med Färjestadens Segelsällskap.

- Segelsällskapet har bidragit med flera insikter och förslag kring utformningen av flytbryggorna. Det har varit väldigt bra och vi har tagit med dessa i vårt arbete, säger Micael Ullerteg, hamnkapten i Mörbylånga kommun.

Även Färjestadens Segelsällskap känner sig nöjda med samarbetet kring hamnen:

- Vi har uppskattat den dialog vi har haft med kommunen. Vi har haft bra diskussioner och varit positiva till flera av de förslag som kommunen har presenterat och fått vara med och tycka kring de delar av renoveringen som varit möjliga att påverka, säger Lars Rydeberg, vice ordförande i Färjestadens Segelsällskap.

Förutom renoveringen av själva hamnen införs ett digitalt bokningssystem för båtgäster. Systemet gör det möjligt att hyra ut båtplatser som står tomma vissa perioder. I systemet kommer det också att finnas information om storlek och tillgänglighet av olika båtplatser, ett automatiskt kösystem och det går förstås att både boka och betala i systemet.

I samband med att alla tidigare båtplatser sades upp visade det sig att flera av platserna stått tomma trots att de varit uthyrda. Så även om de nya båtplatserna nu blir något färre har alla som tidigare hyrt båtplats i hamnen fått erbjudande om en ny plats.

- Upprustningen av Norra hamnen kommer förbättra för båtägarna på flera sätt. Förutom att bryggorna byts ut, får fler funktioner och blir mer tillgängliga kommer det nya bokningssystemet göra att båtplatserna i hela hamnen kan användas mer. Båtägare som under någon period inte använder sin båtplats kan markera den som tillgänglig i systemet och hyra ut den. Bokningssystemet gör det dessutom enklare för våra båtgäster att planera sin rutt eftersom de kan se vilka platser som är lediga och vilken storlek det är på platsen, säger Helena Ekvall, tf gatu- och servicechef i Mörbylånga kommun.

Kontakt och mer information

Helena Ekvall, tf Gatu- och servicechef Mörbylånga kommun
helena.ekvall@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 39

Micael Ullerteg, hamnkapten Mörbylånga kommun
mikael.ullerteg@morbylanga.se
Tfn: 0703 92 07 00

Sidan uppdaterad 17 februari 2022 Kommentera sidan