Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin beskriver hur det vi kommunicerar ska bidra till att nå Mörbylånga kommuns vision, övergripande mål och delmål.

Kommunen arbetar för att

  • synliggöra sina verksamheter, service och tjänster
  • ge möjlighet till delaktighet och inflytande
  • ge en positiv bild av Mörbylånga kommun att bo och verka i.

Målet är att

  • öka kännedomen om Mörbylånga kommuns verksamheter, service och tjänster
  • öka inflyttningen till kommunen
  • öka antalet företagsetableringar i kommunen
  • underlätta kompetensförsörjningen för Mörbylånga kommun och övriga arbetsgivare i kommunen.

För att nå målen arbetar vi med flera informationskanaler 

Sidan granskad 8 maj 2019 Kommentera sidan