Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Den grafiska profilen - vårt ansikte utåt

Den grafiska profilen - vårt ansikte utåt

Mörbylånga kommuns grafiska profil från 2022 är kommunens ansikte utåt. Den ska genomsyra vår organisationskultur, vår vision och våra värdeord. Dessutom ska den kännas personlig, trygg och modern och sprida stolthet och glädje i och för Mörbylånga kommun. Profilen håller just nu på att implementeras i kommunens olika plattformar.

Mörbylånga kommuns vision lyder "Vi skapar växtkraft och livskvalitet." Våra värdeord är nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga. Det ska kännas i vår grafiska profil.

Den grafiska profilen består av ett kommunvapen, logotyp, val av typsnitt, färger och olika designelement så som ösilhuett och färgbård. Dessa syns strukturerat i olika sammanhang.

Vapnet tillsammans med vårt kommunnamn

Kommunvapnet tillsammans med texten "Mörbylånga kommun" i typsnittet Gill kallar vi vår kommunlogotyp.

Mörbylånga kommuns vapen har i grundoriginalet tre färger; rött, blått och guld. Kommunvapnet är framtagen av konstnären Sven-Bertil Svensson från Mörbylånga och godkänd av Riksheraldikern.

Vapnet har funnits sedan 1980 och togs fram under kommundelningsreformen 1974 när kommunen bildades.

Vapnets nedre del består av en blå våg. Den blå färgen symboliserar att den större delen av vår kommun är omfamnad av Östersjön. Vapnets övre del är bottnad med guld och ovanpå ligger en röd, stiliserad skans med fem uddar, varav en pekar uppåt. Skansen ska symbolisera den rika förekomsten av fornborgar på södra Öland.

Vår vapnet får inte förvanskas eller ändras. Då får vi inte längre vara med i den heraldiska klubben och det vill vi ju gärna fortsätta att vara.

Färger

Färgerna i vår kommuns grafiska profil har en fantastisk historia i symbios med vår kommun, vår vision och våra värdeord.

Mörbylånga kommuns natur är unik, färgerna är sobra och färgsprakande. Flera av dessa färger representeras i vår grafiska profil och har sitt ursprung ända från 1700-talet då Carl von Linnéforskade på Öland och tillbringade mycket tid på Alvaret.

En av Linnés uppgifter var bland annat att inventera färgerna som finns på vårt öländska Alvar.
Utifrån Linnés färgskalan har de färger som ingår i vår kommuns grafiska profil tagits fram.
De är alla varma, tidlösa,kreativa och harmonierar väl med varandra.

Färgbården

Färgbården innehåller alla de nio färger som ingår i kommunens färgpalett.

Färgbården förstärker Mörbylånga kommun som avsändare och speglar på ett personligt sätt kommunens värme, kreativitet och unika natur.
Färgbården ska ligga i överkant på kommunens skyltar, roll-ups,i alla annonser och på första och sista sidan i foldrar och broschyrer.

I möjligaste mån ska färgbården även användas överst på digitala plattformar. 

Kontakta kommunikation@morbylanga.se för mer information.

Sidan granskad 4 juli 2022 Kommentera sidan