Valnämnden 2019-2022

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val av landstingsledamöter, kommunfullmäktige samt vid genomförande av folkomröstning.

Presidium

Gudrun Mo (C), ordförande
Ludvig Hasselbom (M), vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Gudrun Mo (C) Krister Petersson (C)
Ludvig Hasselbom (M) May-Britt Landin (L)
Seita Riikonen (S) Anders Waldenström (S)
Beatrice Solhjort (M)
Monika Orthagen (MP)
Ylva Hammarstedt (V) Bength Andersson (S)
Sidan uppdaterad 18 oktober 2022 Kommentera sidan