Valnämnden 2023-2026

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val av landstingsledamöter, kommunfullmäktige samt vid genomförande av folkomröstning.

Presidium

Gudrun Mo (C), ordförande
Seita Riikonen (S), 1:e vice ordförande
Ludvig Hasselbom (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Gudrun Mo (C) Krister Petersson (C)
Ludvig Hasselbom (M) Jeanette Lindh (KD)
Lars Paradis (M) Sam Wadin (L)
Seita Riikonen (S) Bength Andersson (S)
Ylva Hammarstedt (V) Anders Waldenström (S)
Sidan uppdaterad 9 januari 2023 Kommentera sidan