Sociala utskottet 2018-2022

Ledamöter

Mathias Karlsson (S), ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), vice ordförande
Monika Löfvin Rosén (C), ledamot

Ersättare

Annika Henell (C)
Monika Johansson (KD)
Ella-Britt Andersson (S)

Sidan uppdaterad 26 november 2021 Kommentera sidan