Sociala utskottet 2018-2022

Ledamöter

Sofia Wermelin (C), ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), vice ordförande
Michael Jonsson Granstedt (S), ledamot

Ersättare

Annika Henell (C)
Monika Johansson (KD)
Ella-Britt Andersson (S)

Sidan granskad 23 mars 2022 Kommentera sidan