Sociala utskottet 2018-2022

Ledamöter

Mathias Karlsson (S), ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), vice ordförande
Monika Löfvin Rosén (C), ledamot

Ersättare

Annika Henell (C)
Jeanette Lindh (KD)
Ella-Britt Andersson (S)

Sidan uppdaterad 28 februari 2020 Kommentera sidan