Socialnämnd 2019-2022

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, familjerådgivning, budgetrådgivning och skuldsanering samt familjecentral.

Presidium

Mathias Karlsson (S), Ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), 1:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Annika Henell (C) Jeanette Lind (KD)
Eva Folkesdotter Paradis (M) Monika Löfvin Rosén (C)
Ingela Fredriksson (M) Lena Jönsson (S)
Ella-Britt Andersson (S) Berne Klysing (L)
Mathias Karlsson (S) Anders Wassbäck (V)
Jerker Nilsson (S)  
Monika Johansson (-)  
Nina Åkesson Nylander (KD)  
Emma Halme (C)  
Sidan uppdaterad 23 april 2021 Kommentera sidan