Socialnämnd 2019-2022

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, familjerådgivning, budgetrådgivning och skuldsanering samt familjecentral.

Presidium

Sofia Wermelin (C), Ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), Vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Sofia Wermelin (C) Nina Åkesson Nylander (KD)
Eva Folkesdotter Paradis (M) Monika Löfvin Rosén (C)
Ingela Fredriksson (M) Anders Waldenström (S)
Ella-Britt Andersson (S) Berne Klysing (L)
Michael Granstedt (S) Anders Wassbäck (V)
Lena Ljungberg-Eriksdotter (S)  
Per Wåhlstrand (SD)  
Monika Johansson (KD)
 
Emma Halme (C)  
Sidan uppdaterad 18 oktober 2022 Kommentera sidan