Socialnämnd 2023-2026

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, familjerådgivning, budgetrådgivning och skuldsanering samt familjecentral.

Presidium

Emma Halme (C), ordförande
Katarina Stjernfelt (S), 1:e vice ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Katarina Stjernfelt (S) Lena Ljungberg-Eriksdotter (S)
Anders Waldenström (S) Martin Engström (C)
Tove Rosenqvist (S) Anders Wassbäck (V)
Emma Halme (C) Helen Odenäng (M)
Monika Löfvin Rosén (C) Linda Hammarroth (KD)
Eva Folkesdotter Paradis (M)  
Ingela Fredriksson (M)  
Monika Johansson (KD)
 
Per Wåhlstrand (SD)  
Sidan uppdaterad 9 januari 2023 Kommentera sidan